District: SIBIU
Field of activity: Transporturi rutiere de marfuri
Company Name: BAT MEDIAS SA
CAEN Code: 4941
Address: MEDIAS - STR.VIRGIL MADGEARU 4
Fiscal / Unique Code: 2580508
Commerce Registry Code: J32/34/1992
Symbol: BAME

 

Rezultate financiare la data 31.12.2007

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200731.12.2007
AB12
A. Active imobilizate: 04 1,966,363 2,196,846
I.Imobilizari necorporale 01 1,041 2,794
II.Imobilizari corporale 02 1,964,156 2,192,886
III.Imobilizari financiare 03 1,166 1,166
B.Active circulante: 09 7,506,747 20,753,095
I.Stocuri 05 301,090 348,772
II.Creante 06 1,964,487 2,033,849
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 3,346,452 6,929,625
IV.Casa si conturi la banci 08 1,894,718 11,440,849
C.Cheltuieli in avans 10 20,588 60,127
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 1,581,123 1,424,098
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 5,946,212 19,389,124
F.Total active minus datorii curente 13 7,912,575 21,585,970
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 0
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 0 0
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 0 0
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 1,266,207 10,330,942
  -capital subscris varsat 20 1,266,207 10,330,942
  -capital subscris nevarsat 21 0 0
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 24 347,194 347,194
IV. REZERVE 25 3,278,121 4,567,547
 Actiuni proprii 26 0 0
 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 27 0 0
 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 28 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT
 SOLD C 29 27,454 27,454
 SOLD D 30 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 31 2,993,599 6,708,660
 SOLD D 32 0 0
Repartizarea profitului 33 0 395,827
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 34 7,912,575 21,585,970
Patrimoniul public 35 0 0
CAPITALURI - TOTAL 36 7,912,575 21,585,970


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. Exercitiul financiar
2006
Exercitiul financiar
2007
A B 1 2
1.Cifra de afaceri neta 01 14,724,653 16,697,062
Venituri din exploatare 10 14,777,995 16,742,262
Cheltuieli din exploatare 32 11,285,885 12,487,893
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 33 3,492,110 4,254,369
Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 121,683 3,718,900
Cheltuieli financiare 49 55,165 56,736
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 50 66,518 3,662,164
Rezultatul financiar Pierdere 51 0 0
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 52 3,558,628 7,916,533
Rezultatul curent Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Rezultatul din activitatea extraordinara
-Profit 56 0 0
-Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 14,899,678 20,461,162
Cheltuieli totale 59 11,341,050 12,544,629
Rezultatul brut
-Profit 60 3,558,628 7,916,533
-Pierdere 61 0 0
Rezultatul net
-Profit 64 2,993,599 6,708,660
-Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200631.12.2007
AB12
Numar mediu de salariati 23 199 181