District: SIBIU
Field of activity: Transporturi rutiere de marfuri
Company Name: BAT MEDIAS SA
CAEN Code: 4941
Address: MEDIAS - STR.VIRGIL MADGEARU 4
Fiscal / Unique Code: 2580508
Commerce Registry Code: J32/34/1992
Symbol: BAME

 

Rezultate financiare la data 31.12.2008

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200831.12.2008
AB12
A. Active imobilizate: 04 2,196,846 2,444,763
I.Imobilizari necorporale 01 2,794 2,725
II.Imobilizari corporale 02 2,192,886 2,417,122
III.Imobilizari financiare 03 1,166 24,916
B.Active circulante: 09 20,753,095 20,185,774
I.Stocuri 05 348,772 385,650
II.Creante 06 2,033,849 2,681,797
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 6,929,625 8,105,755
IV.Casa si conturi la banci 08 11,440,849 9,012,572
C.Cheltuieli in avans 10 60,127 33,688
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 1,424,098 1,694,325
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 19,389,124 18,525,137
F.Total active minus datorii curente 13 21,585,970 20,969,900
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 0
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 0 0
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 0 0
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 10,330,942 10,330,942
  -capital subscris varsat 20 10,330,942 10,330,942
  -capital subscris nevarsat 21 0 0
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 24 347,194 414,691
IV. REZERVE 25 4,567,547 6,952,855
 Actiuni proprii 26 0 0
 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 27 0 0
 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 28 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT
 SOLD C 29 27,454 104,454
 SOLD D 30 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 31 6,708,660 3,364,433
 SOLD D 32 0 0
Repartizarea profitului 33 395,827 197,475
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 34 21,585,970 20,969,900
Patrimoniul public 35 0 0
CAPITALURI - TOTAL 36 21,585,970 20,969,900


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. Exercitiul financiar
2007
Exercitiul financiar
2008
A B 1 2
1.Cifra de afaceri neta 01 16,697,062 18,539,733
Venituri din exploatare 10 16,742,262 18,642,747
Cheltuieli din exploatare 32 12,487,893 15,563,224
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 33 4,254,369 3,079,523
Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 3,718,900 921,386
Cheltuieli financiare 49 56,736 51,406
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 50 3,662,164 869,980
Rezultatul financiar Pierdere 51 0 0
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 52 7,916,533 3,949,503
Rezultatul curent Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Rezultatul din activitatea extraordinara
-Profit 56 0 0
-Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 20,461,162 19,564,133
Cheltuieli totale 59 12,544,629 15,614,630
Rezultatul brut
-Profit 60 7,916,533 3,949,503
-Pierdere 61 0 0
Rezultatul net
-Profit 64 6,708,660 3,364,433
-Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200731.12.2008
AB12
Numar mediu de salariati 23 181 170