vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Numire administrator provizoriu, numire presedinte C.A.

Data Publicare: 11.01.2021 12:45:26

Cod IRIS: 7FAE4

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                        Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092                                                Capital  social: 998.988 LEI     

Fax: 0249-422.451                                               EUID : ROONRCj28/62/1991

___________­________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

Nr. 30 /11.01.2021

 

Catre,

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36

  • A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO

      Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 11.01.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax :  0249/422451

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA: A.T.S.

administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1,simbol de piata ALRV.

Eveniment important de raportat:  Hotararea  Consiliului de Administratie nr. 2/11.01.2021

         

Consiliul de Administratie al Societatii ALIMENTARA S.A, ales in data de 19.02.2019 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunit in sedinta de lucru in data de 11.01.2021, in virtutea drepturilor conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 R. cu modificarile si completarile ulterioare si de actul constitutiv,

 

Hotaraste :

Art.1. Se constata ca la data de 31.12.2020 a incetat mandatul de administrator al d-lui Tenea Aurel ca urmare a decesului.

Art.2. Se aproba numirea in functia de administrator provizoriu al ALIMENTARA S.A. Slatina a d-nei Vladutoaia Valentina incepand cu data de 11.01.2021 pana la prima Adunare Generala Ordinara a actionarilor, in temeiul prevederilor art. 1372, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R.

Art.3. Alege in unanimitate si numeste pe d-na Vladutoaia Valentina in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de  11.01.2021 pana la incetarea mandatului actualului consiliu de administratie.

Art.4. Se imputerniceste dna Marin Nastasia – secretar C.A. pentru a actiona pe seama societatii, in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si publica la autoritatile competente prezenta hotarare.

Consiliulul de Administratie,

Administratori:

Popa Carmen

 

Cimen Laura- Mihaela

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.