vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Rezultate financiare anuale - Raport anual 2017

Data Publicare: 19.02.2018 11:25:59

Cod IRIS: 2A757

Raport Anual 2017 – Anexe

 

 

Societatea Alimentara S.A.

Slatina, Strada Arinului nr.1, Judet Olt

J28/62/1991, RO1513357

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT ANUAL

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului

19.02.2018

Denumirea entitatii emitente

Societatea “ALIMENTARA” S.A.

Sediul social

Strada Arinului nr.1, Slatina,  Judet Olt

 

 

Numarul de telefon/fax/email

0249/422092, 0249422451, alimentara.slatina@yahoo.com

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului

J28/62/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO

Capital social subscris si varsat

998.988 lei, impartit in 411.106 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,43 lei.

  

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017

Societatea informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual pentru exercitiul financiar 2017, format din:

a)    Situatiile financiare anuale pentru anul 2017 auditate de auditorul financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L., elaborate in conformitate cu Legea contabilitatii si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 17.02.2018;

b)   Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2017, care contine informatii echivalente celor prevazute in Anexa nr. 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/20016;

c)    Declaratia de guvernanta corporativa;

d)   Declaratia Presedintelui C.A., Dl. Aurel TENEA si a Contabilului sef, Dna Carmen-Ana NITA ai ALIMENTARA S.A. din care reiese ca, dupa cunostintele lor, Situatiile financiare anuale pentru anul 2017, care au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata si ca persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

e)    Raportul auditorului financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L., semnat de persoana responsabila de auditarea situatiilor financiare, precum si comentariile integrale ale acestuia.

Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017 este publicat pe pagina web a Societatii www.alimentara-slatina.ro, Sectiunea Relatii Investitori – Rapoarte perioadice, precum si accesand link-ul de mai jos.

Raportul anual 2017 poate fi consultat si la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud.Olt.

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

 

Aurel TENEA

Presedinte C.A.

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.