duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Rezultate financiare semestriale - Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 14.08.2018 9:15:47

Cod IRIS: 659DA

Societatea ALIMENTARA S.A.

Slatina, Strada Arinului nr.1, Judet Olt

J28/62/1991, RO 1513357

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii, Abuz de Piata

Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.63.45

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

 

RAPORTAREA CONTABILA LA 30.06.2018

in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

 

Data raportului

14.08.2018

Denumirea entitatii emitente

Societatea “ALIMENTARA” S.A.

Sediul social

Strada Arinului, nr. 1, Mun. Slatina,  Judet Olt

Numarul de telefon/fax/email

0249/422092, 0249/422451, alimentara.slatina@yahoo.com

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului

J28/62/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO

Capital social subscris si varsat

998.988 lei, impartit in 411.106 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,43 lei.

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportarilor contabile la 30.06.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2017, OMFP nr. 2531/2018, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Codul BVB- ATS

Raportarile contabile cuprind:

 

a)     Raportul consiliului de administratie pentru semestrul I 2018, care contine informatii echivalente celor prevazute in Anexa nr. 14 a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

b)    Raportarea contabila semestriala elaborata in conformitate cu O.M.F.P nr. 1802/2014, care cuprinde :

- situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

- contul prescurtat de profit si pierdere

- date informative

c)     Note explicative

d)    Declaratia Presedintelui C.A. - dl. Aurel Tenea si a contabilului sef, dna Carmen-Ana Nita de la Societatea ALIMENTARA S.A. din care reiese ca, situatia financiar-contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

 

Raportarile contabile aferente semestrului I 2018  nu au fost auditate.

 

Raportarile contabile pentru semestrul I 2018 sunt publicate pe pagina web a Societatii www.alimentara-slatina.ro, Sectiunea Relatii Investitori – Rapoarte periodice, precum si accesand link-ul de mai jos.

Raportarile contabile pot fi consultate si la sediul societatii din Loc.  Slatina, str. Arinului, nr.1, Jud.Olt.

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

 

        

 

  Aurel TENEA

Presedinte Consiliul de Administratie

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.