vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ARMATURA S.A. - ARM

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 16.08.2018 8:04:40

Cod IRIS: 01D26

 

 

ARMATURA S.A.

 

 

 

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 IUNIE 2018

 

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

 

 

 

                                                                    


                                                                                                                                                               

                                                                                       01 ianuarie                                  30 iunie  

                                                     Nota                                     2018                                        2018  

                                                                                                         

Activ

 

Active imobilizate

 

Imobilizari corporale                       3                               17.521.963                             17.148.627  

Imobilizari necorporale                   4                                           445                                          117                    

Total active imobilizate                                                17.522.408                             17.148.744  

 

Active circulante

 

Stocuri                                            5                                 3.320.399                               2.201.022  

Clienti si alte creante                      6                                    787.641                               3.098.861  

Numerar si echivalente                                                                    

 de numerar                                                                          565.825                                  100.400  

Active financiare

pe termen scurt                                                                                -                                              -          

Total active circulante                                                    4.673.865                               5.400.283  

 

Total activ                                                                      22.196.273                             22.549.027     

Capitaluri proprii si datorii

 

Capital social                                  8                               18.110.957                             18.110.957  

Rezerve                                                                             9.738.908                               9.738.908  

Rezultatul reportat inclusiv rezultatul perioadei             -38.924.096                             -39.305.323                                                                                                                              

Total capitaluri proprii                                                -11.074.231                            -11.455.458  

 

Datorii pe termen lung

 

Imprumuturi                                                                                     -                                              -  

Datorii legate de leasing financiar                                                    -                                              -  

Datorii aferente impozitului

amanat                                                                                 771.822                                  771.822  

Furnizori si alte datorii                      7                                              -                                              -     

                                                                                             771.822                                  771.822     

 

 

 

                                                                                       01 ianuarie                                  30 iunie  

                                                     Nota                                     2018                                        2018  

                                                                                                                                                         

 

Datorii curente

 

Furnizori si alte datorii                      7                                8.674.147                               9.176.083  

Decontari cu actionarii privind

capitalul social                                                                             100                                         100  

Imprumuturi                                                                     23.654.449                             23.895.907

Provizioane pentru riscuri                  

    si cheltuieli                                                                        169.987                                   160.574  

 

Total datorii curente                                                     32.498.684                              33.232.664  

 

Total datorii                                                                   33.270.505                              34.004.485  

 

Total capitaluri proprii si datorii                                 22.196.273                              22.549.027  

 

 

 

 

Administrator,                                                                                                          Intocmit,

 

 

 

 


                                                                                                                            

                                                                                                         30 iunie                        30 iunie

                                                                                                               2018                              2017

                                                                                                                                                           

 

Venituri                                                                                          4.455.311                      7.078.979

Alte venituri din exploatare                                                                 18.035                           26.036

Variatia stocurilor de produse finite

si productie in curs de executie                                                      -390.532                          -47.300

Costuri capitalizate ale imobilizarilor corporale                                            -                           14.302

Materii prime si materiale                                                            -2.125.056                     -2.910.963

Costul marfurilor                                                                             -146.832                        -185.772

Cheltuieli cu personalul                                                                -1.368.788                     -2.715.465

Cheltuieli cu utilitati                                                                         -251.268                     -1.127.733

Servicii  prestate de catre terti                                                        -265.629                        -378.890

Amortizarea si deprecierea

activelor imobilizate                                                                        -393.263                        -470.209

Miscarea neta in provizionul pentru alte

riscuri si cheltuieli                                                                                 9.413                                908

 

Alte cheltuieli operationale                                                               -333.765                        -374.639

 

Alte venituri / (pierderi),net                                                               668.269                           83.286

 

Rezultat operational                                                                     -124.105                     -1.007.460

 

Venituri financiare                                                                                        -                                    7

 

Cheltuieli financiare                                                                         -257.121                        -424.374

 

Pierdere financiara neta                                                               -257.121                        -424.367

 

Profit/Pierdere inainte de impozitare                                         -381.226                     -1.431.827

 

Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit

curent si amanat                                                                                           -                                     -

 

Profitul / Pierderea neta aferenta exercitiului                            -381.226                     -1.432.827

 

 

Numar de actiuni emise                                                              40.000.000                    40.000.000

 

 

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat                                   -0,0095                           0,0358

 

 

                                                                                                         30 iunie                        30 iunie

                                                                                                               2018                              2017

                                                                                                                                                           

 

 

Profitul/Pierderea aferenta exercitiului                                      -381.226                     -1.431.827

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea

cladirilor                                                                                                        -                                     -

Impactul impozitului amanat asupra

Rezervelor din reevaluare                                                                            -                                     -

 

Alte elemente ale rezultatului global

    aferente anului, net de impozit                                                             -                                     -

 

Rezultat global total aferent exercitiului                                    -381.226                     -1.431.827

 

 

 

Administrator,                                                                                                          Intocmit,

                                                

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.