vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ARMATURA S.A. - ARM

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 7:25:09

Cod IRIS: CBB45

 

ARMATURA S.A.

 

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL INCHEIAT LA 31 MARTIE 2018

 

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

 

 


                                                                                                                                                                       

                                                                                       01 ianuarie                               31 martie              

                                                                                                   2018                                        2018  

                                                                                                         

Activ

 

Active imobilizate

 

Imobilizari corporale                                                        17,521,963                             17,320,916              

Imobilizari necorporale                                                                445                                         258  

 

Total active imobilizate                                                17,522,408                             17,321,173              

 

Active circulante

 

Stocuri                                                                               3,320,399                               3,376,525              

Clienti si alte creante                                                            787,641                               2,164,528              

Numerar si echivalente                                                                    

 de numerar                                                                          565,825                                    75,542              

Active financiare

 pe termen scurt                                                                              -                                              -                   

 

 

Total active circulante                                                    4,673,865                               5,616,595              

 

Total activ                                                                      22,196,273                              22,937,768              

 

Capitaluri proprii si datorii

 

 

Capital social                                                                   18,110,957                             18,110,957              

Rezerve                                                                             9,738,908                               9,738,908              

Rezultatul reportat                                                          -38,924,096                            -39,140,324              

                                                                                                                                                                                                                                

Total capitaluri proprii                                                -11,074,231                            -11,290,459              

 

Datorii pe termen lung

 

Imprumuturi                                                                                                                                                    

Datorii legate de leasing financiar                                                    -                                              -              

Datorii aferente impozitului

amanat                                                                                 771,822                                  771,822              

Furnizori si alte datorii                                                                      -                                              -              

                                                                                             771,822                                  771,822              

 

 

 

                                                                                        01 ianuarie                               31 martie              

                                                                                                   2018                                        2018  

                                                                                                                                                         

 

Datorii curente

 

Furnizori si alte datorii                                                       8,674,147                                9,526,089  

Decontari cu actionarii privind

capitalul social                                                                             100                                         100  

Imprumuturi                                                                     23,654,449                             23,760,229

Provizioane pentru riscuri

    si cheltuieli                                                                        169,287                                   169,287  

 

Total datorii curente                                                     32,498,684                              33,456,405  

 

Total datorii                                                                   33,270,505                              34,228,227  

 

Total capitaluri proprii si datorii                                 22,196,273                              22,937,768  

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                      31 martie                      31 martie

                                                                                                               2018                              2017

                                                                                                                                                           

 

Venituri                                                                                          2,355,104                      3,904,612

Alte venituri din exploatare                                                                   1,006                           14,020

Variatia stocurilor de produse finite

si productie in curs de executie                                                        -70,678                         195,154

Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale                                         -                                     -

Materii prime si materiale                                                            -1,221,845                     -1,567,800

Costul marfurilor                                                                               -98,824                          -84,264

Cheltuieli cu personalul                                                                   -759,587                     -1,725,345

Cheltuieli cu utilitati                                                                         -212,485                        -853,456

Servicii  prestate de catre terti                                                        -141,894                        -210,553

Amortizarea si deprecierea

activelor imobilizate                                                                        -199,092                        -236,727

Miscarea neta in provizionul pentru alte

riscuri si cheltuieli                                                                                         -                                     -

 

Alte cheltuieli operationale                                                               -182,616                        -224,546

 

Alte venituri / (pierderi),net                                                               420,541                           83,459

 

Rezultat operational                                                                     -110,371                        -705,446

 

Venituri financiare                                                                                        -                                     -

 

Costuri financiare  - net                                                                   -105.855                        -188,252

 

Rezultat financiar net                                                                    -105,855                        -188,252

 

Profit/Pierdere inainte de impozitare                                              -216,226                        -893,698

 

Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit

curent si amanat                                                                                           -                                     -

 

Profitul / Pierderea neta aferenta exercitiului                            -216,226                        -893,698

 

 

Numar de actiuni emise                                                              40.000.000                    40.000.000

 

 

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat                                   -0.0054                          -0,0223

 


                                                                                                       31 martie                      31 martie

                                                                                                               2018                              2017

                                                                                                                                                           

 

 

Profitul/Pierderea aferenta exercitiului                                      -216,226                        -893.698

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea

cladirilor                                                                                                        -                                     -

Impactul impozitului amanat asupra

Rezervelor din reevaluare                                                                            -                                     -

 

Alte elemente ale rezultatului global

    aferente anului, net de impozit                                                             -                                     -

 

Rezultat global total aferent exercitiului                                    -216,226                        -893.698

 

 

                                                                                                       

Administrator,

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.