marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ARMATURA S.A. - ARM

Raport trim III 2018

Data Publicare: 15.11.2018 7:37:33

Cod IRIS: C8E5C

 

ARMATURA S.A.

 

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018

 

 

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                       01 ianuarie                       30 septembrie  

                                                                                                  2018                                        2018  

Activ

 

Active imobilizate

 

Imobilizari corporale                                                        17.521.963                             16.894.094  

Imobilizari necorporale                                                                445                                          997              

                                                        

Total active imobilizate                                                17.522.408                             16.895.091  

 

 

Active circulante

 

Stocuri                                                                               3.320.399                               2.509.883  

Clienti si alte creante                                                            787.641                               4.079.991  

Numerar si echivalente                                                                    

 de numerar                                                                          565.825                                    90.844  

Active financiare

pe termen scurt                                                                                -                                              -              

 

Total active circulante                                                    4.673.865                               6.680.718  

 

Total activ                                                                      22.196.273                             23.575.809  

                                                        

 

Capitaluri proprii si datorii

 

Capital social                                                                   18.110.957                             18.110.957  

Rezerve                                                                             9.738.908                               9.738.908  

Rezultatul reportat inclusiv rezultatul perioadei             -38.924.096                             -39.738.124              

 

                                                                                                                                                        

Total capitaluri proprii                                                -11.074.231                            -11.888.259  

 

 

Datorii pe termen lung

 

Imprumuturi                                                                                     -                                              -  

Datorii legate de leasing financiar                                                    -                                              -  

Datorii aferente impozitului

amanat                                                                                 771.822                                  771.822  

Furnizori si alte datorii                                                                      -                                              -              

                                                                                             771.822                                  771.822              

 

                                                                                       01 ianuarie                       30 septembrie  

                                                                                                  2018                                        2018

 

 

Datorii curente

 

Furnizori si alte datorii                                                        8.674.147                             10.503.153  

 

Decontari cu actionarii privind

capitalul social                                                                             100                                         100  

 

Imprumuturi                                                                     23.654.449                             24.028.419

 

Provizioane pentru riscuri                  

    si cheltuieli                                                                        169.987                                   160.574  

 

 

Total datorii curente                                                     32.498.684                              34.692.246  

 

Total datorii                                                                   33.270.505                              35.464.068  

 

Total capitaluri proprii si datorii                                 22.196.273                              23.575.809                                                        

 


                                                                                                                            

                                                                                         30 SEPTEMBRIE        30 SEPTEMBRIE

                                                                                                               2017                              2018

                                                                                                                                                           

 

Venituri                                                                                          9,727,094                      6.839.498

Alte venituri din exploatare                                                                 38,555                           25.516

Variatia stocurilor de produse finite

si productie in curs de executie                                                      -659,640                        -326.523

Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale                                        0                                    0

Materii prime si materiale                                                             -4,240,960                     -3.500.213

Costul marfurilor                                                                             -378,424                        -215.543

Cheltuieli cu personalul                                                                -3,630,651                     -1.978.986

Cheltuieli cu utilitati                                                                      -1,336,460                        -293.205

Servicii  prestate de catre terti                                                        -495,802                        -360.377

Amortizarea si deprecierea

activelor imobilizate                                                                        -707,451                        -586.950

Miscarea neta in provizionul pentru alte

riscuri si cheltuieli                                                                                         -                            -9.413

 

Alte cheltuieli operationale                                                               -528,437                        -793.043

 

Alte venituri / (pierderi),net                                                               161,432                         769.541

 

Rezultat operational                                                                  -2,050,744                        -410.872

 

Venituri financiare                                                                                     12                                    0

 

Costuri financiare  - net                                                                   -739,822                        -403.156

 

Rezultat financiar net                                                                    -739,810                        -403.156

 

Profit/Pierdere inainte de impozitare                                           -2,790,554                        -814.028

 

Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit

curent si amanat                                                                                           -                                     -

 

Profitul / Pierderea neta aferenta exercitiului                         -2,790,554                        -814.028

 

 

Numar de actiuni emise                                                              40.000.000                    40.000.000

 

 

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat                                   -0.0698                          -0,0204

 


                                                                                        30 SEPTEMBRIE        30 SEPTEMBRIE

                                                                                                               2017                              2018

                                                                                                                                                           

 

 

Profitul/Pierderea aferenta exercitiului                                   -2,790,554                        -814.028

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea

cladirilor                                                                                                        -                                     -

Impactul impozitului amanat asupra

Rezervelor din reevaluare                                                                            -                                     -

 

Alte elemente ale rezultatului global

    aferente anului, net de impozit                                                             -                                     -

 

Rezultat global total aferent exercitiului                                 -2,790,554                        -814.028

 

 

 

                                                                                                       

Administrator,

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.