vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Plata dividend 2017

Data Publicare: 02.07.2018 16:40:14

Cod IRIS: B0219

RAPORT CURENT

 

Raport curent conform:                                                         Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:                                                         02.07.2018

Denumirea societatii emitente:                                   CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                           Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                               +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                           10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                      J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                               16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:         167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                 lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza          Bursa de Valori Bucuresti

valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                   2549003JCE4UBBB88S53

 

 

Eveniment important de raportat

 

In conformitate cu prevederile Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2018, societatea Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. informeaza actionarii ca plata sumelor cuvenite ca dividende va fi efectuata incepand cu data de 20.07.2018 (data platii).

Valoarea dividendului brut este de 0.004 lei/actiune, iar impozitul pe dividende va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului, in cotele prevazute de lege la data platii. Comisioanele aferente platii dividendelor se suporta de catre Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende fixate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2018 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 29.06.2018 – data de inregistrare (ex-date 28.06.2018).

Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi facuta de catre Depozitarul Central, iar agentul de plata desemnat de Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. este Banca Comerciala Romana S.A.

Modalitatea de plata a dividendelor este prezentata in Procedura de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, anexa la prezentul raport curent.

 

 

Ion Romica Tamas

Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.