vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Rezultate financiare sem. I 2018

Data Publicare: 14.08.2018 7:53:19

Cod IRIS: 6BDCD

Denumirea societatii emitente:                                   CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                           Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                               +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                           10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                      J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                               16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:         167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                   lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza          Bursa de Valori Bucuresti

valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                   2549003JCE4UBBB88S53

 

Rezultate financiare pentru perioada de sase luni, incheiata la data de 30 iunie 2018

 

Rezultate financiare

 

 

01.01.2018 - 30.06.2018

01.01.2017 - 30.06.2017

Cifra de afaceri

3,782,018

3,180,960

Venituri din exploatare, din care:

3,782,805

3,184,872

Venituri din activitatea de cazare

1,384,371

1,244,913

Venituri din activitatea de alimentatie publica

2,182,957

1,850,877

Venituri din alte activitati

215,477

89,082

Cheltuieli din exploatare

4,086,238

3,686,211

Rezultat din exploatare

-303,433

-501,339

(Cheltuieli)/Venituri financiare

-440,865

128,158

Rezultat brut

-744,298

-373,181

Rezultat net

-784,592

-408,619

 

Elemente de bilant                        

 

 

30.06.2018

01.01.2018

Numerar si conturi la banci

1,682,121

2,785,781

Depozite plasate la banci

5,927,518

10,159,792

Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere

4,471,523

             -

Active financiare evaluate la cost amortizat

2,226,852

2,229,756

Stocuri

177,519

193,393

Alte active

804,074

700,273

Imobilizari corporale si necorporale

21,998,498

22,082,551

Total active

37,288,105

38,151,546

Datorii comerciale

345,672

434,171

Alte datorii

1,137,478

458,470

Total datorii

1,483,150

892,641

Capitaluri proprii

35,804,955

37,258,905

Total capitaluri proprii si datorii

37,288,105

38,151,546

 

Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 nu sunt auditate. Raportul semestrial 2018 poate fi consultat accesand linkul de mai jos.

 

Ion Romica Tamas

Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.