vineri | 22 septembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - BRD

Raport anual 2022

Data Publicare: 27.04.2023 16:43:19

Cod IRIS: FE000

COMUNICAT DE PRESA

 

Bucuresti, 27 aprilie 2023

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale  s-au desfasurat pe 27 aprilie 2023, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 13 aprilie 2023. La sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 88,80 % din capitalul social al bancii, iar la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 88,76 % din capitalul social al bancii.

AGA Ordinara a aprobat :

-       situatiile financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar;

-       descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022;

-       repartizarea profitului aferent anului 2022 in valoare de 1.285.937.894 LEI in rezultatul reportat;

-       numirea  societatii  Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2023;

-       bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si Programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023;

-       raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2022;

-       remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2023, precum si  limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor.

De asemenea, AGA Ordinara a adoptat urmatoarele decizii privind membrii Consiliului de Administratie al Bancii:

-       alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei;

-       reinnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.06.2023 si desemnarea acesteia in calitate de administrator independent;

-       reinnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 22.11.2023 si desemnarea acestuia in calitate de administrator independent;

-       desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER in calitate de administrator independent.

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 16 mai 2023 ca ex date, respectiv data de 17 mai 2023 ca data de inregistrare.

Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2022 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit,  de  la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.