marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Hotarari CA 10.05.2018

Data Publicare: 10.05.2018 18:00:10

Cod IRIS: 64668

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,asf@asfromania.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului

10.05.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: Decizia Consiliului de Administratie din data de 10.05.2018 referitoare la Cererea unui actionar semnificativ de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. pentru utilizarea votului cumulativ, mentionata in Raportul curent nr. 348 din data de 10.04.2018

 

In data de 10.05.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „Societatea”), in cadrul careia a fost analizata cererea actionarului Manea Gelu, detinator al unui numar de 2.147.241 actiuni emise de Societate (reprezentand 16,05% din capitalul social al Bucur Obor S.A.) de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor pentru „Alegerea unui numar de 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii Bucur Obor S.A., prin metoda votului cumulativ, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital”, inregistrata in data de 10.04.2018 – a se vedea Raportul curent nr. 348 din data de 10.04.2018 (denumita in continuare „Cererea de alegere CA prin vot cumulativ”).

 

Consiliul de Administratie al Societatii a constatat urmatoarele:

(i)              Prevederile art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, suport legal invocat de petent pentru Cererea de alegere CA prin vot cumulativ, au fost abrogate la data de 01.04.2017,

(ii)           Art. 101 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si art. 14 din Actul constitutiv al Societatii consacra regula „o actiune-un vot”, dar nu si votul cumulativ precum se solicita in Cererea de alegere CA prin vot cumulativ,

(iii)        Art. 29 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii statueaza existenta unui Consiliu de Administratie format din 3 membri, iar nu din 5 membri precum se invoca in Cererea de alegere CA prin vot cumulativ,

(iv)          In prezent nu exista niciun loc vacant in Consiliul de Administratie al Societatii, toate cele trei mandate statutare de administrator fiind valide si in derulare pana la data de 30.11.2020,

(v)             Emitentul Bucur Obor S.A. este listat pe sistemul multilateral/alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. denumit comercial „Piata Aero”, care este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in sensul art. 2 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 24/2017. In consecinta, emitentul Bucur Obor S.A. este guvernat de prevederile Titlului IV din Legea nr. 24/2017, nefiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1) din Titlul III din Legea nr. 24/2017 privind obligatia convocarii unei adunari generale si a alegerii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ,

(vi)          Emitentul Bucur Obor S.A. nu este listat pe o „piata reglementata” in sensul art. 2 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 24/2017 si, pe cale de consecinta, nu ii sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (1) din Titlul III din Legea nr. 24/2017 privind obligatia convocarii unei adunari generale si a alegerii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ,

(vii)       Din cele mentionate la lit. (i) – (vi) rezulta ca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii nu are atributia legala si/sau statutara de a alege membrii Consiliului de Administratie al Societatii prin metoda votului cumulativ, astfel ca Cererea de alegere CA prin metoda votului cumulativ nu intruneste nici cerintele art. 106 raportat la art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 (pentru convocarea, la cererea unui actionar semnificativ, a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor cu problematica mentionata in Cererea de alegere CA prin metoda votului cumulativ).

 

Pe cale de consecinta, Cererea de alegere CA prin metoda votului cumulativ nu produce efectele juridice descrise in textele legale pe care petentul eronat le evoca, iar Consiliul de Administratie al Societatii nu este indrituit sa convoace si nu va convoca o Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii cu problematica solicitata de actionarul Manea Gelu prin Cererea de alegere CA prin metoda votului cumulativ, respectiv pentru „Alegerea unui numar de 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii Bucur Obor S.A., prin metoda votului cumulativ, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital”.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.