vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Raport Anual 2017 - Anexe

Data Publicare: 27.03.2018 18:00:09

Cod IRIS: 14D83

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

 

RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,

Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

 

Data raportului

27.03.2018

Denumirea entitatii emitente

Societatea “BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017

 

Societatea informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual pentru exercitiul financiar 2017, format din:

 

a)                Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2017, care contine informatii echivalente celor prevazute in Anexa nr. 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/20016;

b)          Situatiile financiare anuale pentru anul 2017 auditate de auditorul financiar ANB Consulting S.R.L., elaborate in conformitate cu Legea contabilitatii si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 22.03.2018;

c)                Declaratia de guvernanta corporativa;

d)         Declaratia Directorului General al Bucur Obor S.A., Dl. Cristinel-Ionel ROTARU, din care reiese ca, dupa cunostintele sale, Situatiile financiare anuale pentru anul 2017, care au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii, si ca Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2017 mentionat mai sus cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Bucur Obor S.A., precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;

e)                Raportul auditorului financiar ANB Consulting S.R.L., semnat de persoana responsabila de auditarea situatiilor financiare, precum si comentariile integrale ale acestuia.

 

Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017 este publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro , Sectiunea „ACTIONARIAT”, precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

 

Rotaru Cristinel-Ionel

Presedinte - Director General

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.