vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 27.07.2018 18:15:10

Cod IRIS: DA16D

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, asf@asfromania.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

 

Raport financiar pentru semestrul I anul 2018

 al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F nr. 5/2018         

Data raportului

27.07.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Codul BVB-ATS

 

Prezentul raport prezinta:

I. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii

a)                                         SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE;

b)                                         SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL;

c)                                          NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE;

d)                                         INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

II. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

III. Tranzactii semnificative

 

I. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii

 

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.

 

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente semestrului I 2018 sunt auditate

 

A)   Pozitia financiara

 

 • Imobilizarile corporale au scazut cu 3,91% fata de 31 decembrie 2017 ca urmare a amortizarii inregistrate in perioada ianuarie – iunie 2018;

 

 • Imobilizarile necorporale au scazut cu 14,87% de la 13.254 lei (31 decembrie 2017) la 11.283 lei la sfarsitul perioadei de raportare, datorita amortizarii inregistrate in perioada ianuarie – iunie 2018;

 

 • Alte active financiare au ramas constante fata de 31 decembrie 2017. Acestea sunt reprezentate de cautiuni consemnate la judecatorie, aferente dosarelor pe rol;

 

 • Stocurile au scazut cu 2,69% fata de 31 decembrie 2017, in cea mai mare masura datorita gestionarii mai judicioase a materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar;

 

 • Cresterea cu 82,98% fata de 31 decembrie 2017 a indicatorului  Creante comerciale si Alte creante se datoreaza cresterii creantelor curente/nivelului afacerii si a calculului recent de penalitati pentru chiriasii care au depasit scadenta contractuala;

 

 • Distribuirea si plata dividendelor pentru anul  2017 au dus la scadearea cu 28,95% fata de 31 decembrie 2017 a indicatorului Numerar si echivalente de numerar;

 

 • Alte active (reprezentate de cheltuieli in avans) au scazut cu 7,2% fata de decembrie 2017;

 

 • Capitalurile proprii au scazut cu 9,29% fata de decembrie 2017 in urma distribuirii si platii dividendelor aferente  anului 2017;

 

 • Datoriile pe termen lung au scazut cu 0,53% fata de 31 decembrie 2017 in urma reducerii valorii garantiilor in numerar constituite de catre chiriasi;

 

 • Cresterea cu 21,05% fata de 31 decembrie 2017 a pozitiei Datorii curente se datoreaza in cea mai mare masura distribuirii si neridicarii in intregime a dividendelor pentru anul 2017 si a declararii obligatiilor fiscale curente catre Bugetul Statului, nescadente inca, generate de cresterea cifrei de afaceri;

 

 

B)   Situatia profitului sau pierderii

 

·         Societatea BUCUR OBOR S.A. a inregistrat venituri totale in suma de 16.529.697 lei in perioada ianuarie-iunie 2018;

 

·         Cifra de afaceri neta a crescut la 15.957.064 lei, cu 10,69% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere, insumand 15.667.470 lei, respectiv 98,19% din totalul veniturilor;

 

·         Veniturile financiare provenite din dobanzi bancare incasate la depozitele in lei constituite in perioada curenta si precedenta au fost de 216.192 lei. La 30.06.2018 valoarea cumulata a depozitelor constituite in perioada ianuarie - iunie 2018 era de 16.500.000 lei;

 

·         Cheltuielile totale9.566.290 lei, au crescut cu 79,42% fata de aceeasi perioada a anului precedent in cea mai mare masura datorita reevaluarii imobilelor, efectuate in 31.12.2017 in scopul estimarii valorii de piata a acestora. Aceasta reevaluare a generat o amortizare suplimentara calculata, care a crescut semnificativ cheltuielile totale;

 

·         In primele sase luni ale anului 2018 Cheltuiala cu personalul generata de un numar mediu de 44 salariati a reprezentat 20,64% din totalul cheltuielilor. Societatea a cheltuit cu personalul 1.974.746 lei, cu 12,43% mai mult  fata de aceeasi perioada a anului precedent (1.756.394 lei) datorita salariilor compensatorii acordate in urma desfiintarii unor posturi din organigrama;

 

·         Cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 3,55% fata de primul semestru din 2017, de la 804.611 lei la 833.159 lei in perioada curenta. Factorii cei mai importanti ai acestei evolutii sant cresterea consumului generat de cresterea nivelului afacerii si  cresterea pretului energiei electrice;

 

·         Cheltuielile cu prestatiile externe (ex: reparatii si intretinere, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioanele si onorariile avocatilor, cheltuieli cu onorariile notarilor, cheltuieli privind serviciul de paza, cheltuieli cu colaboratorii, etc) au crescut cu 17,79%, de la 1.517.408 lei in perioada similara a anului precedent pana la 1.787.301 lei in primul semestru din 2018;

 

·         Profitul brut inregistrat in perioada ianuarie-iunie 2018 este de 6.963.389 lei. Impozitul pe profitul brut calculat pentru aceasta perioada este de 1.694.794 lei;

 

·         Profitul aferent perioadei ianuarie-iunie 2018 este de 5.268.595  lei;

 

·         Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare in perioada ianuarie-iunie 2018 este de 4.039.125;

 

·         Rezultatul net realizat in  semestrul I 2018 este de 9.307.720  lei avand  o crestere cu  17,51% fata de aceiasi perioada similara a anului precedent;

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

 

Nr. Crt.

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat

1

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/datorii curente

18.986.963/5.155.794

3,68

2

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/capital propriu

-

3

Viteza de rotatie a debitelor-clienti si asociati

Sold mediu clienti si asociati/cifra de afaceri x 180

(1.372.749/15.957.064)x180 zile

15,48 zile

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate

15.957.064/101.442.357

0,1573

 

II. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

II.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective - Nu este cazul.

II.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate – Nu este cazul.

III. Tranzactii semnificative

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta - Nu este cazul.

 

Anexe la Raport:

 1. Bilant si Cont de Profit Pierdere la 30.06.2018;
 2. Tablou Cash Flow la 30.06.2018;
 3. Note la situatiile financiare pe semestrul I 2018;
 4. Declaratia persoanelor responsabile;
 5. Raportul Auditorului financiar ANB Consulting;

 

Varianta extinsa a Raportului financiar pentru semestrul I anul 2018 este publicata pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro, Sectiunea ACTIONARIAT, subsectiunea Rezultate financiare/Rezultate financiare 2018, precum si accesand link-ul de mai jos.

 

 

­­­­­­

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.