vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Rezultate financiare TRIM I - 2018

Data Publicare: 25.04.2018 18:00:10

Cod IRIS: DD81D

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, office@asfromania.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

Raport financiar pentru trimestrul I anul 2018

 al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului

25.04.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2018, in conformitate cu codul BVB-ATS si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Prezentul raport prezinta:

 

  1. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
  2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
  3. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
  4. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

 

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

 

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2018 sunt neauditate. Situatiile financiare aferente anului 2017 sunt auditate.

 

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE IN TRIMESTRUL I 2018

 

  • BUCUR OBOR S.A. a inregistrat in perioada ianuarie-martie 2018 venituri totale in suma de 7.995.007 lei, in crestere cu 9,42% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

 

  • Cifra de afaceri a inregistrat in perioada ianuarie-martie 2018 o crestere cu 9,86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 7.144.262 lei la 7.848.590 lei, datorita noilor contracte devenite operationale.

 

  • Cheltuielile totale inregistrate de Societate in primele trei luni ale anului 2018 sunt in suma de 5.091.377 lei. Cresterea cu 73% inregistrata fata de primele trei luni ale anului 2017 (cand au fost de 2.940.631 lei), se datoreaza preponderent reevaluarilor cladirilor care au generat o crestere a cheltuielii cu amortizarea de la  454.574 lei la 2.249.951 lei pentru aceeasi perioada a anului curent.

 

  • Societatea a obtinut in primul trimestru din 2018 un rezultat net de 2.118.355 lei si un Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare aferent trimestrul I 2018 de 2.019.562 lei. Astfel, la sfarsitul primului trimestru al anului 2018 se inregistreaza un Rezultat net realizat de 4.137.917 lei, format din Rezultatul net plus Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare.        

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

     conform Anexei 30B din Reg. CNVM nr.1/2006

 

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Rezultat

1

Indicatorul lichidităţii curente

6.47

2

Indicatorul gradului de îndatorare

-

3

Viteza de rotaţie a debitelor-clienti şi asociaţi

15.44 Zile

4

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

0,0759

 

Raportul financiar pentru trimestrul I anul 2018 este disponibil pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro , sectiunea Actionariat, precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

Scarlat Alin-Nicolae

Economist Sef

 

 

 

 

­­­­­­ Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.