marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Rezultate financiare trim 3 - 2018

Data Publicare: 26.10.2018 18:30:36

Cod IRIS: 407F4

 

Disponibilitate Raport financiar pentru trimestrul III anul 2018

 al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului

26.10.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

 

Consiliul de Administratie al Societatii BUCUR OBOR S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand Codul unic de inregistrare RO19 („Societatea”), In temeiul art. 125 alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, informeaza publicul ca  Raportul financiar pentru trimestrul III anul 2018, este disponibil incepand cu data de 26.10.2018 ora 18:15 in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la adresa http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BUCU si pe website-ul Bucur Obor la adresa www.bucurobor.ro sectiunea „ACTIONARIAT”, subsectiunea „Rezultate financiare 2018”, precum si in format fizic, la cerere, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2.

 

Raportul include:

 

I.                  PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2018

II.                SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2018

III.              NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2018)

IV.               INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

 

Standardul contabil aplicat

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

 

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2018 sunt neauditate. Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 sunt auditate.

 

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE IN TRIMESTRUL III 2018

 

  • Societatea BUCUR OBOR S.A. a inregistrat venituri totale in suma de 24.891.439 lei in perioada ianuarie-septembrie 2018, in crestere cu 11,72% fata de perioada similara a anului 2017. 
  • Cifra de afaceri neta a crescut cu 10,84% (24.146.680 lei fata de 21.784.718 lei in aceeasi perioada a anului precedent). Ponderea cea mai mare in aceste venituri o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de chirie, care insumeaza 23.613.828 lei, respectiv 94,86% din totalul veniturilor.
  • Cresterea cu 75.41% a Cheltuielilor totale (de la la 7.862.527 lei 13.792.025 lei) se datoreaza in cea mai  mare parte cresterii valorii amortizarilor de la 1.344.068 lei in anul precedent la 6.745.300 lei in anul curent, ca urmare a reevaluarii cladirilor la 31.12.2017, realizata in scopul estimarii  valorii de piata a  acestora. Aceasta reevaluare  a generat o amortizare suplimentara calculata care a crescut semnificativ cheltuielile totale.
  • BUCUR OBOR S.A. a inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2018 un profit brut de 11.099.414 lei, un impozit pe profit de 2.677.421 lei, respectiv un rezultat net de 8.421.993 lei
  • Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare in perioada ianuarie-septembrie 2018 este de 6.058.687 lei.
  • Rezultatul net realizat in  perioada ianuarie-septembrie 2018 este de 14.480.680 lei, avand o crestere cu 20,17% fata de perioada similara a anului precedent.                                        

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

conform Anexei 13 din Reg. ASF nr.5/2018

 

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Rezultat

1

Indicatorul lichiditatii curente

4,96

2

Indicatorul gradului de indatorare

1,62%

3

Viteza de rotatie a debitelor-clienti si asociati

16,68 Zile

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

0,24

 

Raportul financiar pentru trimestrul III anul 2018 este disponibil pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro ,sectiunea Actionariat, Rezultate financiare 2018, precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

Scarlat Alin-Nicolae

Economist Sef

 

 

 

 

­­­­­­

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.