vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Solicitare completare ordine de zi AGA 22/23.03.2018

Data Publicare: 27.02.2018 18:00:10

Cod IRIS: 996BA

Catre:

 Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului

27.02.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Inregistrarea unei cereri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018, convocata pentru data de 22/23.03.2018 

Societatea Bucur Obor S.A. anunta ca s-a inregistrat  in data de 27.02.2018, in termenul legal, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018, convocata pentru data de 22/23.03.2018 („AGOA”).

Cererea de completare a ordinii de zi a AGOA a fost adresata de catre actionarul Manea Gelu, detinator al unui numar de 2.147.241 actiuni emise de Societate (reprezentand 16,05% din capitalul social al Bucur Obor S.A.) si este atasata prezentului Raport curent.

Cererea de completare a ordinii de zi a AGOA adresata de catre actionarul Manea Gelu se refera la urmatoarele puncte noi: 

  1. Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, precum si a administratorului de fapt/ocult Postovaru Laurentiu pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 220 NCC si art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
  2. Alegerea in Consiliul de Administratie al societatii Bucur Obor S.A. a unui numar de 5 membri prin metoda votului cumulativ, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
  3. In temeiul art. 1171 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru completarea Consiliului de Administratie, formulam urmatoarele propuneri: dl. Manea Gelu si dl. Postol Gheorghe.

 Consiliul de Administratie al societatii va analiza cererea de completare a ordinii de zi a AGOA, in termenul prevazut de lege. Masurile legale adoptate vor fi comunicate actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. si investitorilor pe calea unui Raport curent.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

 Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.