vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Solicitare convocare AGAO

Data Publicare: 10.04.2018 18:00:10

Cod IRIS: 34956

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,cnvm@cnvmr.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului

10.04.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: Inregistrarea unei cereri de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 

 

Societatea Bucur Obor S.A. anunta ca in data de 10.04.2018 a fost inregistrata o cerere de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor adresata de catre actionarul Manea Gelu, detinator al unui numar de 2.147.241 actiuni emise de Societate (reprezentand 16,05% din capitalul social al Bucur Obor S.A.), care este atasata prezentului Raport curent.

 

Cererea de convocare reitereaza tematica cuprinsa in Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 adresata de catre acelasi actionar, mentionata in Raportul curent din data de 27.02.2018, anume: „Alegerea unui numar de 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii Bucur Obor S.A., prin metoda votului cumulativ, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.” De asemenea, evocand art. 1171 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, actionarul petent a avansat, „pentru completarea Consiliului de Administratie”, urmatoarele propuneri: dl. Manea Gelu si dl. Pistol Gheorghe.

 

Consiliul de Administratie al societatii va analiza cererea de convocarea a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor cu ordinea de zi propusa in termenul prevazut de lege. Masurile adoptate, potrivit legii, vor fi comunicate actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. si investitorilor pe calea unui Raport curent.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.