luni | 04 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA E din 21 Noiembrie 2018

Data Publicare: 22.11.2018 8:35:25

Cod IRIS: C551F

 

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

Data raportului : 22.11.2018

Denumirea societatii  : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 21 noiembrie 2018 .

 

            AGA extraordinara s-a intrunit in data de 21 noiembrie 2018, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 14.11.2018 un numar de 18.232.980 actiuni, reprezentand 81,1204% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

            Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum  au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul nr. 7950-7951 din 13 – 14.10.2018 ,  Monitorul Oficial  nr. 4011 partea IV-a  din  17.10.2018,  ziarul Bursa  nr. 186 din 15.10.2018  si  site-ul COMELF.

            AGEA  a  aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele  :

1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu codul CAEN – 9601 - spalarea si curatarea(uscata) a articolelor textile si a produselor de blana.

2. Modificarea actului constitutiv articolul 2.5.,  astfel  :

« Societatea are trei puncte de lucru (fabrici) la sediul societatii, in municipiul Bistrita, str. Industriei, nr.4, jud. Bistrita-Nasaud, fara personalitate juridica, avand fiecare conducere proprie, precum si subcont bancar propriu, cu denumirile:

- Fabrica de componente terasiere – FCT;

- Fabrica de Produse din inox –  FPI;

- Fabrica de Utilaje si Echipamente Terasiere – FUET. »

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

4. Data de inregistrare este 12.12.2018. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data  de 11.12.2018 se  stabileste  ca  ex date .

                         

                                                                  

                                                                  Director General

                                                             Ing. Cenusa Gheorghe

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.