joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Hotarari AGA O 18.12.2018

Data Publicare: 19.12.2018 15:42:31

Cod IRIS: BF189

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19 decembrie 2018

Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2,3,4,5,6 din data de 18.12.2018 (prima convocare)

1.HOTARAREA nr.2

Total voturi exprimate – 481.427.844

Total voturi « pentru » – 451.882.044

Total voturi « impotriva» – 0

Abtineri – 29.545.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentand 78,05% din capitalul social al societatii si 92,63% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii, pentru anul 2019.

2.HOTARAREA nr.3

Total voturi exprimate – 487.812.144

Total voturi « pentru » – 458.266.344

Total voturi « impotriva» – 0

Abtineri – 29.545.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 458.266.344 voturi valabil exprimate reprezentand 79,15% din capitalul social al societatii si 93,94% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art. 1 Se aproba modificarile clauzelor contractului de administratie.

3. HOTARAREA nr.4

Total voturi exprimate – 487.812.144

Total voturi « pentru » – 451.882.044

Total voturi «impotriva» – 6.384.300

Abtineri – 29.545.800

Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentand 78,05% din capitalul social al societatii si 92,63% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:

Art.1 Se aproba modificarile clauzelor contractelor de mandat.

Art.2 Se desemneaza dna Popa Cristina, mandatar conventional, pentru a semna din partea societatii, Actul aditional la Contractul de Administratie.

4.HOTARAREA nr.5

Total voturi exprimate - 487.812.144

Total voturi « pentru » - 31.052.427

Total voturi «impotriva» - 456.759.717

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi valabil exprimate reprezentand 5,36% din capitalul social al societatii si 6,36% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:

Art.1 Se respinge numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.

5.HOTARAREA nr.6

Total voturi exprimate - 487.812.144

Total voturi « pentru » - 487.812.144

Total voturi «impotriva» - 0

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 487.812.144 voturi valabil exprimate reprezentand 84,25% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:

Art.1 Se imputerniceste dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2018.

Presedintele Directoratului

Mosoiu Georgiana Narcisa Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.