miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Hotarare a Consiliului de Administratie de Convocare AGOA in 26 ianuarie 2024

Data Publicare: 04.12.2023 8:29:31

Cod IRIS: DE828

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 30 noiembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Hotarare a Consiliului de Administratie de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26 ianuarie 2024

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Consiliul de Administratie al Societatii Energetice Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) a decis in sedinta sa din 30 noiembrie 2023 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) in data de 26 ianuarie 2024, cu incepere de la ora 10.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 29 ianuarie 2024, avand aceeasi ordine de zi, cu incepere de la ora 10.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 27 decembrie 2023 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, Data de Referinta ramane aceeasi.

Electrica a informat actionarii si investitorii in data de 29 noiembrie 2023, prin raportul curent cod BVB:IRIS E3D54, cod LSE:RNS 1073V, despre solicitarea transmisa de catre actionarul Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, pentru convocarea AGOA.

Ordinea de zi a sedintei AGOA este urmatoarea:

1.      Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA prin aplicarea votului cumulativ.

2.      Stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioada de 4 (patru) ani.

3.      Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

4.      Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

5.      Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

6.      Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Director General

Alexandru-Aurelian Chirita

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.