vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Completare ordine de zi AGAO 26.04.2018

Data Publicare: 11.04.2018 12:41:29

Cod IRIS: F2035

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

si

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

 

Data raportului : 11.04.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

 

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1 din 10.04.2018,

avand in vedere convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., realizata prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 si in ziarul “Bursa” nr. 49 din data de 15.03.2018, Adunare ce se va intruni la data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, avand data de referinta 10.04.2018,

in temeiul art. 117 indice 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si potrivit prevederilor Actului constitutiv al societatii, la solicitarea actionarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, prin cererea inregistrata la ELECTROAPARATAJ S.A. cu numarul 154 in data de 29.03.2018,

decide completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare, din data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018, cu urmatorul punct:

Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societatii.

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Broadhurst Industrial Management,

prin reprezentant permanent,

Adrian Ioan Rus

CONVOCARE

(COMPLETARE ORDINE DE ZI)

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1 din 10.04.2018,

avand in vedere convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., realizata prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 si in ziarul “Bursa” nr. 49 din data de 15.03.2018, Adunare ce se va intruni la data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, avand data de referinta 10.04.2018,

in temeiul art. 117 indice 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si potrivit prevederilor Actului constitutiv al societatii, la solicitarea actionarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, prin cererea inregistrata la ELECTROAPARATAJ S.A. cu numarul 154 in data de 29.03.2018,

decide completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare, din data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018, cu urmatorul punct:

Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societatii.

 

Prin urmare, ordinea de zi completata a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii este urmatoarea:

„1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2017;

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2017;

3. Prezentarea raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2017;

4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017.

5. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

6. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

7. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societatii.

8. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 15.05.2018.

9. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabiliarea datei de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea adunarii generale ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 14.05.2018.”

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la prima convocare, adunarea generala ordinara se va tine, la data de 27.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Broadhurst Industrial Management S.R.L.,

prin reprezentant permanent,

dl. Adrian Ioan Rus

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.