marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Erata convocare AGAO 08.08.2018

Data Publicare: 10.07.2018 15:40:41

Cod IRIS: 83374

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

si

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

Data raportului : 10.07.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, prin prezenta erata, informeaza persoanele interesate ca in convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 08 (09).08.2018 s-a strecurat o eroare materiala. Astfel, la pct 5 de pe ordinea de zi a fost trecuta data de 23.08.2017 in loc de 23.08.2018 ca si data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii.
Pct 5 initial:

“ Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 23.08.2017.”

Se inlocuieste cu:

“Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 23.08.2018.”

De asemenea, informam asupra faptului ca exemplarul convocatorului transmis si publicat in Monitorul Oficial nr. 2555 din data de 05.07.2018 si in ziarul “Bursa” din data de 05.07.2018 contine data de inregistrare corecta.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Broadhurst Industrial Management,

prin reprezentant permanent,

Adrian Ioan Rus

Atasat convocatorul in varianta finala. Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.