vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Hotarari AGA O 09.08.2018

Data Publicare: 09.08.2018 13:07:14

Cod IRIS: FDC20

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

Data raportului : 09.08.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2555 din data de 05.07.2018 si in ziarul “Bursa” nr. 117 din data de 05.07.2018, legal si statutar intrunita la data de 09.08.2018, ora 11.00, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,31 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate,

1. Se ia act de renuntarea la mandat a administratorului TWEEN ENGINEERING PREVIEW S.R.L, cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 19, bl. M213, sc. A, parter, ap. 1, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7651/2015, avand codul unic de identificare 34689636 si identificatorul unic la nivel european ROONRC. J40/7651/2015, prin reprezentant legal dl.Dan Florin Macaneata, incepand cu data de 16.07.2018 si se descarca de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la incetarea mandatului de administrator.

2. Se aproba, prin vot secret, alegerea d-lui Ianciuc Viorel, in vederea indeplinirii mandatului de administrator al societatii, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari si se stabileste indemnizatia acesteia in conditiile procesului-verbal al adunarii.

3. Se aproba constituirea unui Comitet de Audit al Societatii subordonat Consiliului de Administratie, care va stabili atributiile si responsabilitatilr Comitetului de audit, organizarea si functionarea Comitetului de audit, desfasurarea sedintelor si sistemul de relatii functionale.

4. Se aproba, prin vot secret, componenta Comitetului de Audit format din 2 membri, astfel:

- Viorel Ianciuc, identificat cu CI

- Cristina Ioana Rodica Hodea, identificata cu CI si se stabileste indemnizatia acestora in conditiile procesului-verbal al adunarii.

5. Ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2 din prezenta hotarare, se aproba mandatarea d-lui Adrian Rus, in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii

6. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele pezentei hotarari, sa fie 23.08.2018.

7. Se mandateaza dl Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I., sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.

prin reprezentant ,

Adrian Ioan RUS Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.