vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Hotarari AGA O 26.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 18:30:09

Cod IRIS: 1D960

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

 

Data raportului : 26.04.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

 
Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 si in ziarul “Bursa” nr. 49 din data de 15.03.2018, a carei ordine de zi a fost completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1437 din data de 13.04.2018 si in ziarul “Bursa” nr. 67 din data de 13.04.2018, legal si statutar intrunita la data de 26.04.2018, ora 10.00, la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari totalizand 70,14 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate,
 
  1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

2.      Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

3.      Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2017.

4.      Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2017, societatea inregistrand pierdere in valoare de 1.310.316,72 RON.

5.      Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

6.      Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.      Se aproba acordarea unor indemnizatii suplimentare pentru membrii consiliului de administratie al societatii, conform procesului-verbal al adunarii.

8.      Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 15.05.2018.

9.      Se stabileste ca data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea adunarii generale ordinare, sa fie 14.05.2018.

10.  Se mandateaza dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.

prin reprezentant ,

Adrian Ioan RUS

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.