duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELVILA S.A. BUCURESTI - ELV

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Data Publicare: 08.02.2021 9:42:03

Cod IRIS: 5601C

RAPORT CURENT nr. 9 din 08.02.2021

 

 

Raport curent conform Codului BVB in calitate de Operator de sistem, piata AeRO, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 08.02.2021

Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421

Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI

Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

 

Continutul raportului

Evenimente importante de raportat.

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul;

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul;

d)     Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul;

e)      Alte evenimente: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea:

ELVILA S.A. informeaza investitorii si partile interesate cu privire la tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele cau au o legatura stransa cu acestea in data de 04.02.2021 si 05.02.2021. Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre dl Viorel Catarama in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al ELVILA S.A. in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentul document.

                            

 

 

 

 

  Notificare si publicare a tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea.

 

 

 

 

 

Datele persoanei care exercita responsabilitati de conducere/ale persoanei care are o legatura stransa cu aceasta

 

 

 

Motivul notificarii

 

 

Detalii aferente emitentului, participantului la piata certificatelor de emisii, platformei de licitatie, adjudecatorului sau entitatii de supraveghere a licitatiilor

 

Detalii privind tranzactia (tranzactiile)

Sectiune care trebuie sa fie repetata pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzactie; (iii) fiecare data; si (iv) fiecare loc in care au fost efectuate tranzactiile

 

Pretul (preturile) si volumul (volumele)

Informatii agregate

 

Numele

Pozitie/functie

Notificarea initiala/Modificare

Denumirea

Cod LEI

Descrierea instrumentului financiar, a tipului de instrument Codul de identificare

Natura tranzactiei

Pretul (preturile)

Volumul

(volumele)

Pret

Volumul agregat

Data tranzactiei

Locul tranzactiei

VIOREL CATARAMA

PRESEDINTE CA, DIRECTOR GENERAL

INITIALA

ELVILA SA

254900ULTBDCEPBWRA95

ACTIUNI / ELV

VANZARE

0,7700/100,00

NU ESTE CAZUL

04.02.2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI / PIATA XRS1

VIOREL CATARAMA

PRESEDINTE CA, DIRECTOR GENERAL

INITIALA

ELVILA SA

254900ULTBDCEPBWRA95

ACTIUNI / ELV

VANZARE

0,7450/100,00

NU ESTE CAZUL

05.02.2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI / PIATA XRS1

                         

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.