vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COMPANIA ENERGOPETROL S.A. - ENP

Convocare AGAO 25.04.2018

Data Publicare: 29.03.2018 12:18:10

Cod IRIS: DDA9D

CONVOCATOR

 

Administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL al SC COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina, cu sediul in Campina, str. Schelelor, nr.32, jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub numarul J29/3/1991, in baza art. 3 pct.26 din Legea nr. 85/2006 convoaca  ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  pe data de 25.04.2018, orele 14.00, la sediul societatii , avand urmatoarea :

 

 

ORDINE DE ZI

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

 

  1. Prezentarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2017
  2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar pentru anul 2017
  3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar
  4. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
  5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar aferent anului 2017
  6. Prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma   SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an
  7. Aprobarea datei de 21.05.2018  ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date
  8. Stabilirea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile legale privind publicarea , inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept

 

 

 

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  in ziua aratata, aceasta se va reconvoca pentru data de 26.04.2018 , ora 14.00, in acelasi  loc si cu aceeasi ordine de zi .

Actionarii care au dreptul sa participe la adunarea  generala sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2018 considerata data de referinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA  direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala, in conditiile legii.

Accesul actionarilor la AGOA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane -juridice si a actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale – fie in limba romana, fie in limba engleza- ( unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si  se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00-15,00, fie de la pagina web www.energo.ro (in limba romana si in limba engleza), incepand cu data de 25.03.2018 orele 12.

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului  reprezentat pana la data de 23.04.2018 orele 14,00; adresa de e-mail este hq@energo.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana sau in limba engleza). Formularul de vot prin corespondenta ( in limba romana sau in limba engleza)   cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia  pana  la data de               23.04.2018 orele 14,00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau  impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare  propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 10.04.2018, orele 12,00, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 10.04.2018 orele 12,00.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 23.04.2018 orele 12,00.

Administratorul judiciar propune ca data de inregistrare data de 21.05.2018, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGOA .

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare,  formularul de vot prin corespondenta( in limba romana sau in limba engleza)  vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe  pagina de web www.energo.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de 22.03.2018.

Informatii suplimentare, inclusive informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0742 220 111, zilnic intre orele 9,00-13,00.

 

 

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR

ANDREI IOAN IPURL

 

 

 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL

CELESCU MIRCEA Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.