vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPANIA ENERGOPETROL S.A. - ENP

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 15:04:57

Cod IRIS: F9925

Situatia pozitiei financiare preliminare

la 31 decembrie 2017 in lei

 

                                                                                                          LEI

Nr.

crt.

 

 

31

decembrie

2017

31

decembrie

2016

1.

ACTIVE

 

Imobilizari corporale                              

 

4.514.062

5.571.558

 

Imobilizari necorporale                          

 

0

0

 

Investitii in entitati afiliate

 

2.300

2.300

 

Alte active financiare

 

643.976

734.349

 

ACTIVE IMOBILIZATE

 

5.160.338

6.308.207

 

Stocuri

 

1.544.630

1.619.954

 

Creante comerciale si alte creante       

 

1.145.448

3.737.763

 

Numerar si echivalente de numerar    

 

499.646

249.004

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

3.189.724

5.606.721

 

Alte active

 

89.523

148.749

 

TOTAL ACTIVE

 

8.439.585

12.063.677

2.

CAPITALURI PROPRII

 

Capital social                                     

 

5.061.637

5.061.637

 

Ajustari ale capitalului social

 

 

 

 

Rezerva legala                                 

 

89.536

89.536

 

Rezerva din reevaluare                    

 

4.924.306

5.856.685

 

Alte rezerve                                       

 

1.143.197

1.143.197

 

Alte elemente de capitaluri proprii(ct 1034)

 

-504.131

 

-615.926

 

 

Rezultatul reportat

 

-8.637.712

-7.350.357

 

Rezultatul reportat repr surplusul reevaluarii mijloacelor fixe iesite( ct 1175)

 

2.612.655

1.680.276

 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai putin IAS

 

4.442.780

4.442.780

 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS29

 

-4.441.617

-4.441.617

 

Rezultatul reportat repr erori contabile

 

-5.743.615

-5.743.615

 

Rezultatul exercitiului

 

-785.946

-1.287.355

 

Repartizarea profitului

 

 

 

3.

DATORII

 

Datorii comerciale si alte datorii       

 

5.203.674

4.213.210

 

Imprumuturi pe termen scurt

 

1.587.955

791.132

 

Venituri in avans                               

 

292.592

0

 

Datoria cu impozitul pe profit curent                           

 

 

 

 

Provizioane

 

25.612

25.612

 

DATORII PE TERMEN SCURT

 

7.109.833

5.029.954

 

Datorii comerciale pe termen lung

 

1.582.396

4.097.300

 

Imprumuturi pe termen lung

 

1.082.135

3.485.256

 

Venituri inregistrate in avans pe termen lung

 

-

-

 

Datoria cu impozitul pe profit amanat                           

 

504.131

615.926

 

DATORII PE TERMEN LUNG

 

3.168.662

8.198.482

 

Total datorii si capitaluri proprii                                 

 

8.439.585

12.063.677

Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global preliminare

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

 

Nr.

INDICATORI

DECEMBRIE 2017

DECEMBRIE 2016

crt.

1

Venituri din vanzari

1.448.524

4.637.634

2

Costul vanzarilor

2.697.005

5.511.026

3

Marja bruta

-1.248.481

-873.392

4

Alte venituri  din exploatare

4.248.509

628.718

5

Cheltuieli de distributie

0

0

6

Cheltuieli administrative

803.885

814.640

7

Alte cheltuieli de exploatare

2.920.702

226.453

8

Rezultatul din exploatare

-724.559

-1.285.767

9

Venituri financiare

6.671

12.447

10

Cheltuieli financiare

68.058

14.035

11

Rezultat financiar net  

-61.387

-1.588

12

PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTA

-785.946

-1.287.355

13

Cheltuiala cu impozitul pe profit

0

0

14

Profitul  net al perioadei

-785.946

-1.287.355

 

Rezultatul net total al perioadei

-785.946

-1.287.355

15

Alte elemente ale rezultatului global, din care

-

-

16

-cresteri/scaderi ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat

-432.544

-131.966

17

-transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a scoaterii din evidenta a activelor corporale reevaluate

432.544

131.966

18

Total rezultat global aferent perioadei

-785.946

-1.287.355

19

Rezultatul de baza pe actiune

-0,39

-0,64

20

Rezultatul diluat pe actiune

-0,39

-0,64

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.