marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Eroare materiala-Convocare AGAO 19/20.02.2018

Data Publicare: 23.01.2018 11:15:21

Cod IRIS: 3FBC7

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

Fax: 021.312.47.22

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 23.01.2018

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Eveniment important de raportat:

Rectificare eroare materiala la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.02.2018.

Societatea Flaros S.A. informeaza actionarii ca la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.02.2018, publicat in M.O. Partea IV, Nr. 269/19.01.2018, s-a strecurat o eroare materiala: astfel, in finalul primului paragraf, in loc de “pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2017, considerata data de referinta”, se va citi “pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2018, considerata data de referinta.”

Director general,

ing. Ungureanu Liviu Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.