vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Hotarari AGA E 26.02.2021

Data Publicare: 26.02.2021 12:35:12

Cod IRIS: 0BE4A

      

 

 

 

         Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                       SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

                       Fax: 021.659.60.51

                       E-mail: eregistratura@asfromania.ro

 

                       BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

                       Fax: 021.312.47.22

                       E-mail: ats@bvb.ro

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

 

 

Data  raportului:  26.02.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com,  e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO -  Categoria Standard,  simbol de piata FLAO

 

Evenimente important de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a  Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 26.02.2021, la prima convocare.

           

          Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in

data de 26.02.2021, ora 1000, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.281.210 actiuni, reprezentand 84,2144 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

 

 

     HOTARASTE:

       

 

Art. 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel: 

    Art. 7. Capitalul social, se modifica si va avea urmatorul continut:

    Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.

    SIF Oltenia SA detine 1.233.390 actiuni, in valoare de 3.083.475 lei, reprezentand 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 287.976 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 719.940 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

 

    Art.13, se modifica si se completeaza astfel:

    Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege.

Suplimentar atributiilor stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor.

 

    Art. 14 Organizare (alineatul 1),  se modifica si completeaza astfel:

                Societatea comerciala este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

    Inainte de preluarea functiei, membrii Consiliului de Aministratie incheie un contract de administrare cu societatea, reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

 

    Voturi pentru: 96,3005%, voturi impotriva: 3,6995% si abtineri 0% din total voturi exprimate de actionarii prezenti si reprezentati.

 

Art.2. Se aproba imputerniciriea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu

posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

 

        Voturi pentru: 96,3005%, voturi impotriva: 3,6995% si abtineri 0% din total voturi exprimate de actionarii prezenti si reprezentati.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Director General,

 

Ing. Ungureanu Liviu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.