vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Solicitare convocare AGEA si AGOA

Data Publicare: 04.01.2021 14:29:40

Cod IRIS: 2E1BE

 

 

 

 

 

 

Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

           SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

           Fax: 021.659.60.51

           E-mail: eregistratura@asfromania.ro

 

           BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

           Fax: 021.312.47.22

           E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financare si operatiuni de piata.

 

Data  raportului:  04.01.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com,  e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO -  Categoria Standard,  simbol de piata FLAO

 

Eveniment important de raportat:

 

Solicitare convocare AGEA si AGOA.

          Prin Adresa nr. 7675 din 29.12.2020, inregistrata la Flaros S.A. cu nr.1/04.01.2021, Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. care detine 81,071 % din capitalul social al societatii FLAROS S.A., solicita Consiliului de Administratie al Flaros S.A. convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare, cu ordinea de zi precizata in adresa mentionata, pe care o anexam prezentului raport. Consiliul de Administratie urmeaza a se intruni in sedinta pentru a aproba Convocarea AGEA si AGOA.

 

Director General,

Ing. Liviu UNGUREANU

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.