joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - HUNT

Emisiune obligatiuni

Data Publicare: 20.01.2021 10:34:28

Cod IRIS: 9F060

 Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

RAPORT CURENT

 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului:          20.01.2021

Denumirea emitentului:          IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social:  Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova

Nr. telefon/ fax:          +40 722 427 213

Cod unic inregistrare: 34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:   J29/330/2015

Capital social subscris si varsat:         1.410.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:     Sistemul multilateral de tranzactionare (piata AeRO)

 

Simbol de tranzactionare:       HUNT

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Consiliului de Administratie al societatii  din 20.01.2021

 

 

 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.

nr. 34 din 20.01.2021

Consiliul de Administratie al societatii IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Ploiesti, str. Rudului nr. 162, jud. Prahova, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 34184455, numar de ordine in registrul comertului J29/330/2015 si cod unic de identificare la nivel european (E.U.I.D.) ROONRC.J29/330/2015 („Societatea”),

Avand in vedere ca, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 31 din data de 19.01.2021 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligatiuni de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare, urmata de listarea tehnica pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii de obligatiuni, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare si listarii tehnice pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de B.V.B. S.A.,

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor,

DECIDE

1.    Emiterea de catre Societate de obligatiuni corporative, in cadrul unei oferte de obligatiuni, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

a)      Tip de obligatiuni: corporative, nominative, dematerializate, neconvertibile

b)      Tip oferta: plasament privat (o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE)

c)      Perioada de subscriere: durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;

d)      Valoarea ofertei: pana la 7.000.000 (sapte milioane) RON

e)      Conditia de success: 3.000.000 (trei milioane) RON

f)       Numar de obligatiuni emise: minim: 30.000 obligatiuni

maxim: 70.000 obligatiuni

g)      Moneda: lei (RON)

h)      Valoarea nominala: 100 RON/obligatiune

i)        Pret de oferta: 100 RON/obligatiune

j)        Scadenta finala: 4 ani de la Data de Emisiune (data decontarii de catre Depozitarul Central a tranzactiilor aferente plasamentului privat)

k)      Plata principalului: integral, la scadenta obligatiunilor

l)        Posibilitatea de anulare a ofertei: Nu. Oferta nu poate fi anulata de Societate ulterior inceperii acesteia

m)    Posibilitatea de rascumparare anticipata: Da. Obligatiunile sunt rascumparabile, integral, dar nu si partial, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, caz in care Societatea va plati detinatorilor, pentru fiecare obligatiune detinuta la data de referinta, un pret de rascumparare ”clean” de 103,5%

n)      Rata cuponului: rata nominala fixa pe durata de viata a Obligatiunilor, platibila semestrial la Data Cuponului, situata in intervalul 8,25% - 9,00% pe an

o)      Registrul obligatarilor: va fi tinut initial de catre Societate, iar, ulterior listarii obligatiunilor la Bursa de Valori Bucuresti, va fi tinut de catre Depozitarul Central

p)      Destinatia fondurilor: conform Documentului de Oferta

q)      Metoda de alocare: conform celor stabilite de Societate in Documentul de Oferta

r)       Orice alte detalii necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni, inclusiv orice modificari si completari in legatura cu caracteristicile/conditiile de la punctele a) – q) de mai sus vor fi incluse in documentul de prezentare elaborat de Societate si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

 

2.    Tranzactionarea obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: inscrierea la ASF, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.

3.    Mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin cu drept de substituire/subdelegare, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in scopul reprezentarii Societatii, semnarea tuturor documentelor necesare in scopul implementarii si derularii tuturor operatiunilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 31 din data de 19.01.2021, precum si prin prezenta Decizie a Consiliului de Administratie, in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

 

Adoptata astazi, 20.01.2021,

Presedinte Consiliul de Administratie

Stroe Cezar Catalin

Administratori

Stroe Cezar Catalin

Stroe Liviu-Corneliu

Boerescu Dorin-Cristian

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.