vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Contracte de credit ipotecar

Data Publicare: 08.02.2021 8:35:18

Cod IRIS: 4C9C3

Catre:  Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

             Bursa de Valori Bucuresti

             Piata Reglementata

 

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Data raportului

05.02.2021

Denumirea entitatii emitente:

IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.  („Societatea” sau „IMPACT”)

Sediul social:

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sector 1

Numarul de telefon/fax:

021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti:

J40/7228/2018

Cod fiscal:

1553483

Capital social subscris si varsat:

265.000.000 RON

Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea anunta actionarii si investitorii cu privire la semnarea a doua contracte de credit ipotecar: pentru investitii imobiliare, respectiv pentru finantare TVA, incheiate cu  First Bank S.A.

Contractele de credit au fost semnate in data de 05.02.2021.

 

  1. Contract de credit incheiat de catre Societate, in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR -  Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa, prin trageri succesive in functie de evolutia constructiilor, data scadentei finale fiind de 30 de luni de la data semnarii acestui contract de credit.

 

  1. Contract de credit contractat de catre Societate, in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON - Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru finantarea TVA-ului costurilor hard si soft aferente edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa. Facilitatea este acordata pentru o perioada de 24 de luni incepand cu data semnarii acestui contract de credit.

 

In vederea garantarii obligatiilor asumate prin contractele de credit anterior mentionate, Societatea a constituit, in favoarea First Bank S.A., urmatoarele garantii:

 

A. Contract de ipoteca imobiliara asupra terenurilor pe care se construiesc blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa,  respectiv: (i) terenul situat in Bucuresti, Drumul Padurea Neagra nr. 79A, Sector 1, in suprafata de 3316 mp, avand numar cadastral 276954, inscris in Cartea Funciara nr. 276954 a Mun. Bucuresti, Sector 1, impreuna cu constructiile ce se vor edifica pe acesta; si (ii) terenul situat in Bucuresti, Drumul Padurea Pustnicu nr. 149-153, Sector 1,  in suprafata de 7811 mp, avand numar cadastral 263354, inscris in Cartea Funciara nr. 263354 a Mun. Bucuresti, Sector 1, impreuna cu constructiile ce se vor edifica pe acesta.

 

B. Contracte de ipoteca mobiliara avand ca obiect creantele din antecontracte, polite de asigurare si scrisori de garantie bancare emise in favoarea Societatii referitoare la proiectul mentionat mai sus, alte creante, conturile deschise de Societate la First Bank S.A.

 

C. Contract de ipoteca mobiliara asupra contului de depozit - "Interest Reserve Account" va acoperi valoarea dobanzii aferente Facilitatii pentru o perioada de 3 luni si va fi mentinut pe toata durata Facilitatii.

 

 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Sorin Apostol

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.