marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Convocare AGAE 19/20.02.2021

Data Publicare: 15.01.2021 18:21:27

Cod IRIS: AD6A4

Catre: Bursa de Valori Bucuresti– Piata reglementata

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:

15.01.2021

Denumirea entitatii emitente:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu social:

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sector 1

Numar telefon/fax:

Tel.:021–230.75.70/71/72,                                

Fax: 021–230.75.81/82/83

Cod unic de inregistrare ORC:

1553483

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J40/7228/2018

Capital social subscris si varsat:

265.000.000 RON

Piata reglementata:

BVB

COD LEI

315700KVJ0DVH5IBI827

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 19/20 februarie 2021

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului constitutiv, Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 19.02.2021, ora 10.00, la sediul IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 19.02.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 20.02.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Anexat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 19/20 februarie 2021.

 

 

 

 

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod postal 015016, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”) intrunit in mod valabil in data de 15.01.2021, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Ruxandra-Alina Scarlat, dl Daniel Pandele, dl Laviniu-Dumitru Beze si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, domnul Petru-Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 19.02.2021, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 19.02.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 20.02.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 09.02.2021 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

  1. Ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.

 

  1. Ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.

 

  1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a)  Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumeroteaza in mod corespunzator.

b)      Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare:

  

   Fabricarea parchetului asamblat in panouri                                                                 (cod CAEN 1622)

   Fabricarea ambalajelor din lemn                                                                                 (cod CAEN 1624)

   Fabricarea placilor si dalelor din ceramica                                                                  (cod CAEN 2331)

   Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa  (cod CAEN 2332)

   Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental                         (cod CAEN 2341)

   Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica                                                                (cod CAEN 2342)

   Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica                                              (cod CAEN 2343)

   Fabricarea altor produse tehnice din ceramica                                                            (cod CAEN 2344)

   Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.                                                                     (cod CAEN 2349)

   Fabricarea cimentului                                                                                                  (cod CAEN 2351)

   Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii                                                     (cod CAEN 2362)

   Fabricarea betonului                                                                                                    (cod CAEN 2363)

   Fabricarea mortarului                                                                                                  (cod CAEN 2364)

   Fabricarea produselor din azbociment                                                                        (cod CAEN 2365)

   Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos                                                     (cod CAEN 2369)

   Taierea, fasonarea si finisarea pietrei                                                                          (cod CAEN 2370)

   Fabricarea de produse abrazive                                                                                   (cod CAEN 2391)

   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.                                            (cod CAEN 2399)

   Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala                                        (cod CAEN 2521)

   Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice                                             (cod CAEN 2529)

 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala  (cod CAEN 2530)

   Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor (cod CAEN 2550)

  Tratarea si acoperirea metalelor                                                                                    (cod CAEN 2561)

   Fabricarea produselor de taiat                                                                                     (cod CAEN 2571)

   Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel                          (cod CAEN 2591)

   Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri                        (cod CAEN 2593)

   Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe (cod CAEN 2594)

   Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                                                                     (cod CAEN 2599)

   Fabricarea de cabluri cu fibra optica                                                                           (cod CAEN 2731)

   Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice                                             (cod CAEN 2732)

   Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice  (cod CAEN 2733)

   Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine                                                         (cod CAEN 3101)

   Fabricarea de mobila pentru bucatarii                                                                         (cod CAEN 3102)

   Instalarea masinilor si echipamentelor industrial                                                        (cod CAEN 3320)

   Productia de energie electrica                                                                                     (cod CAEN 3511)

   Transportul energiei electrice                                                                                      (cod CAEN 3512)

         Furnizarea de abur si aer conditionat                                                                          (cod CAEN 3530)

         Recuperarea materialelor reciclabile sortate                                                                (cod CAEN 3832)

        Activitati si servicii de decontaminare                                                                                (cod CAEN 3900)

        Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide                                                  (cod CAEN 4221)

        Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii            (cod CAEN 4222)

        Constructii hidrotehnice                                                                                                     (cod CAEN 4291)

       Lucrari de ipsoserie                                                                                                             (cod CAEN 4331)

       Transporturi prin conducte                                                                                                  (cod CAEN 4950)

       Hoteluri si alte facilitati de cazare similare                                                                         (cod CAEN 5510)

       Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata                                         (cod CAEN 5520)

       Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie                                                       (cod CAEN 5610)

       Baruri si alte activitati de servire a bauturilor                                                                     (cod CAEN 5630)

      Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu                                                               (cod CAEN 6110)

      Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)                           (cod CAEN 6120)

      Activitati de telecomunicatii prin satelit                                                                             (cod CAEN 6130)

      Alte activitati de telecomunicatii                                                                                        (cod CAEN 6190)

      Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe                                 (cod CAEN 6311)

      Activitati ale portalurilor web                                                                                             (cod CAEN 6312)

      Alte activitati de servicii informationale n.c.a.                                                                   (cod CAEN 6399)

      Servicii de reprezentare media                                                                                            (cod CAEN 7312)

      Activitati de design specializat                                                                                           (cod CAEN 7410)

      Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv                (cod CAEN 7721)

      Alte servicii de rezervare si asistenta turistica                                                                    (cod CAEN 7990)

      Activitati de intretinere peisagistica                                                                                   (cod CAEN 8130)

      Alte activitati referitoare la sanatatea umana                                                                      (cod CAEN 8690)

      Activitati ale bazelor sportive                                                                                             (cod CAEN 9311)

      Activitati ale cluburilor sportive                                                                                         (cod CAEN 9312)

       Activitati ale centrelor de fitness                                                                                        (cod CAEN 9313)

       Alte activitati sportive                                                                                                        (cod CAEN 9319)

       Balciuri si parcuri de distractii                                                                                            (cod CAEN 9321)

      Alte activitati recreative si distractive n.c.a.                                                                       (cod CAEN 9329)

      Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana                          (cod CAEN 9601)

       Coafura si alte activitati de intretinere                                                                                (cod CAEN 9602)

       Activitati de intretinere corporala                                                                                       (cod CAEN 9604)

       Alte activitati de servicii n.c.a.                                                                                           (cod CAEN 9609)

       Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic                  (cod CAEN 9700)

 

c)    La Articolul 17 alineatul  (3) din actul constitutiv al Societatii, se introduc litera p) care va avea urmatorul continut:

p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;

  1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numarului de actiuni, de la 265.000.000 actiuni la 262.500.000 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 2.500.000 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.

 

  1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut:

Art. 6. - Capitalul social

(1)         Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 262.500.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2)         Capitalul social este impartit in 262.500.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3)         Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:262.499.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.

(4)         Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.

Prevederile actului constitutiv al Societatii care nu sunt modificate de AGEA (indiferent daca expres sau drept consecinta a modificarilor exprese mentionate mai sus) vor ramane neschimbate.

  1. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.

 

  1. Aprobarea datei de 09.03.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.

 

  1. Aprobarea datei de 08.03.2021 ca ex-date.

 

*****

INFORMATII GENERALE

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 09.02.2021, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a)                  in cazul actionarilor persoane fizice:

-                      actul de identitate (BI /CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

-                      procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

b)                  in cazul actionarilor persoane juridice:

-                      calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;

-                    persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

-                  in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.impactsa.ro sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center pana cel tarziu la data de 18.02.2021 ora 10.00, cu 24 de ore inainte de data AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa www.impactsa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

-                      transmise catre Societate, la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016, Etajul 1, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 18.02.2021, ora 10.00 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 19/20.02.2021”;

-                      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 18.02.2021, ora 10.00 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 19/20.02.2021”.

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 03.02.2021 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau,  www.impactsa.ro.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21- 230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.impactsa.ro.

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 265.000.000 RON, subscris si varsat, divizat in 265.000.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

 

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda

 

___________________

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.