vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Hotarari AGA E 19.02.2021

Data Publicare: 19.02.2021 13:52:38

Cod IRIS: BA73C

Catre: Bursa de Valori Bucuresti– Piata reglementata

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:

19.02.2021

Denumirea entitatii emitente:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu social:

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sector 1

Numar telefon/fax:

Tel.:021–230.75.70/71/72,                                

Fax: 021–230.75.81/82/83

Cod unic de inregistrare ORC:

1553483

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J40/7228/2018

Capital social subscris si varsat:

265.000.000 RON

Piata reglementata:

BVB

COD LEI

315700KVJ0DVH5IBI827

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

 

 

Sediul Impact, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

HOTARAREA NR. 1/19.02.2021, ora 10

 

I.                    Convocarea

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

-          publicarea Convocatorului in:

o   Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. 223/19.01.2021 ;

o   Ziarul Romania Libera din 19.01.2021;

-          instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 15.01.2021, si a ASF la data de 16.01.2021;

-          afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro

II.                Cvorumul

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 62,78% din numarul total de voturi, si  62,17% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

-           164.751.978 actiuni din numarul total de 265.000.000 actiuni, 

-           164.751.978 voturi din numarul total de 262.421.639 drepturi de vot.

AGEA este statutara raportat la dispozitiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

 

III.               Sedinta

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

 

1.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.

 

2.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.

 

3.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a)      Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumeroteaza in mod corespunzator.

b)      Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare:

  

   Fabricarea parchetului asamblat in panouri                                                                          (cod CAEN 1622)

   Fabricarea ambalajelor din lemn                                                                                           (cod CAEN 1624)

   Fabricarea placilor si dalelor din ceramica                                                                           (cod CAEN 2331)

   Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa           (cod CAEN 2332)

   Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental                                  (cod CAEN 2341)

   Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica                                                                          (cod CAEN 2342)

   Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica                                                       (cod CAEN 2343)

   Fabricarea altor produse tehnice din ceramica                                                                      (cod CAEN 2344)

   Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.                                                                               (cod CAEN 2349)

   Fabricarea cimentului                                                                                                            (cod CAEN 2351)

   Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii                                                                (cod CAEN 2362)

   Fabricarea betonului                                                                                                               (cod CAEN 2363)

   Fabricarea mortarului                                                                                                             (cod CAEN 2364)

   Fabricarea produselor din azbociment                                                                                   (cod CAEN 2365)

   Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos                                                                (cod CAEN 2369)

   Taierea, fasonarea si finisarea pietrei                                                                                     (cod CAEN 2370)

   Fabricarea de produse abrazive                                                                                              (cod CAEN 2391)

   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.                                                       (cod CAEN 2399)

   Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala                                                   (cod CAEN 2521)

   Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice                                                       (cod CAEN 2529)

 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala              (cod CAEN 2530)

   Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor       (cod CAEN 2550)

  Tratarea si acoperirea metalelor                                                                                               (cod CAEN 2561)

   Fabricarea produselor de taiat                                                                                                 (cod CAEN 2571)

   Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel                                      (cod CAEN 2591)

   Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri                                   (cod CAEN 2593)

   Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe              (cod CAEN 2594)

   Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                                                                                  (cod CAEN 2599)

   Fabricarea de cabluri cu fibra optica                                                                                        (cod CAEN 2731)

   Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice                                                        (cod CAEN 2732)

   Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice             (cod CAEN 2733)

   Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine                                                                     (cod CAEN 3101)

   Fabricarea de mobila pentru bucatarii                                                                                      (cod CAEN 3102)

   Instalarea masinilor si echipamentelor industrial                                                                     (cod CAEN 3320)

   Productia de energie electrica                                                                                                   (cod CAEN 3511)

  Transportul energiei electrice                                                                                                    (cod CAEN 3512)

  Furnizarea de abur si aer conditionat                                                                                        (cod CAEN 3530)

 Recuperarea materialelor reciclabile sortate                                                                              (cod CAEN 3832)

 Activitati si servicii de decontaminare                                                                                       (cod CAEN 3900)

 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide                                                         (cod CAEN 4221)

 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii                   (cod CAEN 4222)

 Constructii hidrotehnice                                                                                                             (cod CAEN 4291)

 Lucrari de ipsoserie                                                                                                                    (cod CAEN 4331)

 Transporturi prin conducte                                                                                                         (cod CAEN 4950)

 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare                                                                                (cod CAEN 5510)

 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata                                                 (cod CAEN 5520)

  Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie                                                              (cod CAEN 5610)

 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor                                                                             (cod CAEN 5630)

 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu                                                                        (cod CAEN 6110)

 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)                                   (cod CAEN 6120)

 Activitati de telecomunicatii prin satelit                                                                                      (cod CAEN 6130)

 Alte activitati de telecomunicatii                                                                                                  (cod CAEN 6190)

 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe                                          (cod CAEN 6311)

 Activitati ale portalurilor web                                                                                                       (cod CAEN 6312)

 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.                                                                             (cod CAEN 6399)

 Servicii de reprezentare media                                                                                                      (cod CAEN 7312)

 Activitati de design specializat                                                                                                      (cod CAEN 7410)

 Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv                          (cod CAEN 7721)

 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica                                                                               (cod CAEN 7990)

 Activitati de intretinere peisagistica                                                                                               (cod CAEN 8130)

 Alte activitati referitoare la sanatatea umana                                                                                 (cod CAEN 8690)

 Activitati ale bazelor sportive                                                                                                        (cod CAEN 9311)

 Activitati ale cluburilor sportive                                                                                                    (cod CAEN 9312)

   Activitati ale centrelor de fitness                                                                                                    (cod CAEN 9313)

 Alte activitati sportive                                                                                                                    (cod CAEN 9319)

 Balciuri si parcuri de distractii                                                                                                      (cod CAEN 9321)

 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.                                                                                  (cod CAEN 9329)

 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana                                    (cod CAEN 9601)

 Coafura si alte activitati de intretinere                                                                                           (cod CAEN 9602)

 Activitati de intretinere corporala                                                                                                  (cod CAEN 9604)

 Alte activitati de servicii n.c.a.                                                                                                      (cod CAEN 9609)

 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic                            (cod CAEN 9700)

 

c)   La Articolul 17 alineatul  (3) din actul constitutiv al Societatii, se introduc litera p) care va avea urmatorul continut:

p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;

 

4.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat reducerea capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numarului de actiuni, de la 265.000.000 actiuni la 262.500.000 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 2.500.000 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.

 

5.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut:

Art. 6. - Capitalul social

(1)   Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 262.500.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2)   Capitalul social este impartit in 262.500.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3)   Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:262.499.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.

(4)   Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.

 

6.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor fi adoptate de AGEA.

 

7.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 09.03.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

 

8.      Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si  62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 08.03.2021 ca ex-date.

 

 

   Presedintele Consiliului de Administratie

    Iuliana Mihaela Urda

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.