vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IPROEB SA Bistrita - IPRU

Hotarari AGA O 09.03.2021

Data Publicare: 10.03.2021 9:19:12

Cod IRIS: FC7B2

RAPORT CURENT

 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului : 10.03.2021

Denumirea entitatii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 566930

Numar de ordine in Registrul Comertului : J06/55/1991

Capital social subscris si varsat 14.271.639,30 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : Desfasurarea  Adunarii  Generale  Ordinare a Actionarilor.

 

       Adunarea  generala ordinara a actionarilor  Societatii IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 09.03.2021, la prima convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand  22.870.567  actiuni, respectiv 48,0755 %  din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

 

1.S-a aprobat, cu o majoritate de 97,6612% din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.335.660 de actiuni, prin vot secret, revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv :

                    CHICIUDEAN IOAN –Presedinte Consiliul de Administratie;

                    SBARCEA GABRIEL- Membru Consiliul de Administratie;

                    CORDUNEANU DUMITRU - Membru Consiliul de Administratie;

2.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, alegerea unor noi membri in Consiliul de Administratie pentru inlocuirea

membrilor revocati, pe o perioada egala cu perioada neefectuata din mandatele revocate, respectiv pana in data de 25.04.2022 si s-au ales , prin vot secret, urmatorii membri

                    GHERGUS NICOLAE                         - Membru Consiliul de Administratie

                    MIHAI MARIN                                    - Membru Consiliul de Administratie

                    TANASOAICA ADRIAN- IONUT      - Membru Consiliul de Administratie

3.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni,  forma si continutul Contractului de administrare ce urmeaza a se incheia intre societate si membrii Consiliului de administratie si imputernicirea domnului Caunii Mihai sa semneze contractele administratorilor, din partea societatii Iproeb S.A.     

4.S-au aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni,  retributiilor brute acordate membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerilor actionarilor respectiv,

                    Presedinte CA         42.735 lei

Membru CA              8.547 lei

Membru CA              8.547 lei

5. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, data de 25.03.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 24.03.2021 ca ex-date conf. Art (2) alin (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

6.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, mandatarea presedintelui de sedinta, dl Chiciudean Ioan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

7. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni,  mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria xx nr.xxxx sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Presedinte sedinta.

Ing.Chiciudean Ioan

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.