vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IPROEB SA Bistrita - IPRU

Rezultate financiare preliminare 2020

Data Publicare: 02.03.2021 8:28:46

Cod IRIS: 0744C

 

Raport

privind rezultatele financiare preliminare pentru anul 2020

 

Denumirea societatii comerciale : Societatea IPROEB SA Bistrita

Sediul social : Bistrita ,str.Drumul Cetatii nr.19 , jud.Bistrita-Nasaud

Numar de telefon/fax : 0263 238164/0263 234701

Cod unic de inregistrare: 566930

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - ATS-AeRO

Nr. de ordine in Registrul Comertului : J06/55/1991
Capital social subscris si varsat : 14.271.639,30 lei

Codul LEI : 315700X8J7OFI1FR5R47

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , se aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori situatia preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2020 , precum si situatia preliminara a contului de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2020 .

Rezultatele financiare preliminare ce fac obiectul prezentului raport curent nu sunt auditate .

1.    Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2020

2.     

 

 

31 decembrie 2019

situatii finale auditate

31 decembrie 2020

situatii preliminare neauditate

Active imobilizate

32.253.359

34.104.011

Imobilizari necorporale

74.219

49.843

Imobilizari corporale

31.552.531

33.427.559

Imobilizari financiare

626.609

626.609

 

 

 

Active circulante

47.378.111

46.021.693

Stocuri

16.807.500

19.322.280

Creante

25.458.785

26.412.203

Casa si conturi la banci

5.111.826

287.210

 

 

 

Total activ

79.631.470

80.125.704

 

 

 

Datorii

12.604.217

13.028.474

 

 

 

Provizioane

992.178

781.096

 

 

 

Capitaluri proprii

66.035.075

66.316.134

Capital social

14.271.639

14.271.639

Rezerve din reevaluare

6.328.913

6.328.913

Rezerve

41.393.209

41.393.209

Rezultatul reportat

1.100.140

2.041.314

Rezultatul curent

2.941.174

2.281.059

 

 

 

Total pasiv

79.631.470

80.125.704

2.    Situatia preliminara a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 2020

 

 

31 decembrie 2019

situatii finale auditate

31 decembrie 2020

situatii preliminare neauditate

Cifra de afaceri neta

104.834.526

100.776.145

Productia vanduta

103.881.431

100.589.118

Venituri din vanzarea marfurilor

971.669

193.825

Reduceri comerciale acordate

18.574

6.798

Venituri aferente costului productiei  sold C

534.184

3.134.184

in curs de executie                         sold D

0

0

Venituri din productia de imobilizari

315.360

1.247.979

Alte venituri din exploatare

821.895

767.820

Venituri din exploatare-TOTAL

106.505.965

105.926.128

 

 

 

Cheltuieli cu materiile prime si alte materiale

72.388.012

73.496.496

Cheltuieli cu energia si apa

2.068.219

2.317.693

Cheltuieli cu marfurile

959.306

177.289

Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile

21.618.315

21.279.931

Cheltuieli cu asigurarile si prot.sociala

681.730

689.837

Ajustari de valoare privind imobilizarile

2.820.074

2.899.730

Ajustari de valoare priv.activele circulante

-630.508

-201.920

Alte cheltuieli

3.377.634

2.960.199

Ajustari privind provizioanele

-218.850

-211.082

Cheltuieli de exploatare-TOTAL

103.063.932

103.253.176

 

 

 

Profit din exploatare

3.442.033

2.672.952

 

 

 

Venituri financiare

158.743

216.044

Cheltuieli financiare

259.215

272.330

Profit/pierdere financiara

-100.472

-56.286

 

 

 

Venituri totale

106.664.708

106.142.172

Cheltuieli totale

103.323.147

103.525.506

Profit brut

3.341.561

2.616.666

Impozit pe profit

400.387

335.607

Profit net

2.941.174

2.281.059

 

     Director general ,                                                                   Director economic,

Ing.Ghingheli Adrian Danut                                              ec.Rus Alexandina Geanina

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.