duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Completare ordine de zi AGOA 19.04.2018

Data Publicare: 30.03.2018 10:24:11

Cod IRIS: 61B38

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

 

Data raportului 30.03.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat : Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 19 - 20.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990.

            La solicitarea actionarului SIF Moldova detinand 175.857.653 actiuni reprezentand 73,3020% din capitalul social al societatii, transmisa pe data de 29.03.2018, in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si a art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 29.03.2018 completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 19 - 20 Aprilie 2018 cu urmatorul punct al ordinii de zi :

            Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratori, pentru perioada ramasa din mandatul 2017-2021

 

 

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie si actionarii vor putea face, in scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administratie, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea 31/1990

Candidatii pentru functia de adminstrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de 04.04.2018 ora 16,00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata la sediul societatii si pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro

 

Convocatorul completat il puteti gasi la linkul de mai jos

 

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.