duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Hotarari AGA E 22.01.2018

Data Publicare: 22.01.2018 17:12:00

Cod IRIS: A38E3

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

 

Data raportului 22.01.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat :

1.      Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.01.2018  la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 actionari reprezentand 224.491.061 actiuni, reprezentand  93,5736% din capitalul social al societatii.

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.11.2017.

Hotararea nr.1 

Art. unic - Se aproba  alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihailescu

2. Elvira Bulai

Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Hotararea nr. 2 

Art. unic - Se aproba vanzarea activului, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, Str. Aurel Vlaicu nr. 34, judetul Neamt, in suprafata de 23.235 mp, format din doua loturi in suprafata de 11.235 mp cu nr. Cadastral 2276/1 impreuna cu constructiile aferente inscrise in CF nr. 53966, si terenul in suprafata de 12.000 mp cu nr. Cadastral 2276/2 impreuna cu constructiile aferente inscrise in CF nr. 54397

Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Hotararea nr. 3

Art. unic  – Se aproba ca pretul minim de vanzare a activului mai sus mentionat sa fie de 200 Euro/mp + TVA, pret ce include si constructiile aferente

Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Hotararea nr. 4

Art. unic  – Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vanzare-cumparare, contractului de vanzare-cumparare, precum si a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Hotararea nr. 5

Art. unic  – Se aproba data de 09.02.2018 (ex-date 08.02.2018) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

 

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.