duminică | 19 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Hotarari AGA O 18.04.2024

Data Publicare: 18.04.2024 16:37:27

Cod IRIS: EFD8C

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 18.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Hotarari adoptate.

 

1. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 18.04.2024  la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591  actiuni, reprezentand 93,5105%  din capitalul social al societatii.

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2024.

Hotararea nr.1 

Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

 

Hotararea nr.2 

Art. unic. Se aproba Situatiilor financiare individuale pentru anul 2023, insotite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2023 si Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.3 

Art.unic. Se aproba ca pierderea neta realizata in exercitiul financiar 2023 in valoare de 3.903.048,51 lei sa fie acoperita din profitul anilor viitori.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.4

            Art.unic. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 5

Art. 1. Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2024, dupa cum urmeaza:

a)      Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.11.2021.

b)      Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:

            Directorul General………………4.000 Euro;

            Directorul de Vanzari…………….11.500 lei;

            Directorul Economic………..……11.500 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2024.

In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2024, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor.

Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 6

          Art. unic.  Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr. 7

          Art. unic. Se aproba data de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

 

Presedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.