duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 13.07.2018 19:05:46

Cod IRIS: 41EBD

 

 

 

 

 

A.   Raportul semestrial la 30 iunie 2018 al Consiliului de Administratie

                       

             Data raportului:  13.07.2018

       Denumirea societatii comerciale:

       SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.  PIATRA NEAMT

 Sediul social: Piatra Neamt  str. Dumbravei nr.6,  cod 610202

 Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20  /   0233-21.60.69

 Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului :  RO 2045262

 Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991

             Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Simbol de tranzactionare: MECF.

 

1.    Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie  2018

 

Informatiile privind situatia economico-financiara a  societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2018  sunt  prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate  la data de 30 iunie  2018 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea  reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

Situatiile financiare  individuale incheiate la 30 iunie 2018 nu au fost auditate.

 

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

 

1.a.  Situatia individuala a pozitiei financiare

 

 

 

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

 

30 iunie 2018

 

01 ianuarie

2018

 

Active

 

 

 

Active Imobilizate

 

 

 

Imobilizari corporale

22.081.920

 

22.527.105

 

 

Imobilizari necorporale

127.765

 

140.392

 

 

Investitii imobiliare

 

1.608.408

 

1.608.409

 

 

Total Active Imobilizate

 

23.818.093

 

24.275.906

 

 

 

 

 

Active Curente

 

 

 

Stocuri

19.678.355

15.908.598

 

Creante comerciale si alte creante

14.878.078

14.813.015

 

Cheltuieli inregistrate in avans

366.566

215.765

 

Active financiare la valoarea justa

 (unitati de fond ,depozit bancar)

3.589.720

 

4.091.943

 

Numerar si echivalente de numerar

2.433.348

4.819.739

 

 

Total Active Curente

 

40.946.067

 

39.849.060

 

 

Total Active

 

64.764.160

 

64.124.966

 

 

Capitaluri Proprii

 

 

 

Capital social

23.990.846

23.990.846

 

Rezerve

19.512.116

18.755.289

 

Rezultatul exercitiului

1.569.919

(1.589.468)

 

Rezultatul reportat

7.171.976

9.518.271

 

Alte elemente de capitaluri proprii

(2.507.580)

(2.516.256)

 

 

Total Capitaluri Proprii

49.737.277

 

48.158.682

 

             

 

 

 

30 iunie

2018

01 ianuarie

2018

 

 

 

Datorii

 

 

Datorii pe Termen Lung

 

 

Imprumuturi pe termen lung

1.559.117

1.600.671

Provizion pentru pensii

251.283

296.913

Datorii privind impozitul amanat

1.609.997

1.462.767

 

Total Datorii pe Termen Lung

3.420.397

 

3.360.351

 

 

 

Datorii Curente

 

 

Imprumuturi pe termen scurt

347.830

454.858

Datorii comerciale si alte datorii

9.988.193

10.254.856

Venituri inregistrate in avans

-

1.377.762

Provizioane

1.270.463

518.457

 

Total Datorii Curente

 

11.606.486

 

12.605.933

 

Total Datorii

15.026.883

 

15.966.284

 

Total Capitaluri Proprii si Datorii

64.764.160

 

64.124.966

 

1.b.  Situatia individuala a rezultatului global

 

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2018  cu o cifra de afaceri de 18.983.991 lei.  Cifra de afaceri realizata la 30 iunie 2018 este cu 3% mai mica fata de BVC semestrul I 2018.

 

INDICATORI

 

30 iunie 2018

%

din cifra de afaceri

 

30 iunie 2017

 

%

din cifra de afaceri  

Venituri din activitatea curenta

(Cifra de afaceri)

18.983.991

 

100

 

20.509.141

 

100

Alte venituri

27.105

 

93.064

 

Venituri din variatia stocurilor

1.129.767

 

53.132

 

Total Venituri Operationale

20.140.863

 

20.655.337

 

Cheltuieli privind stocurile

(9.972.273)

53

(9.101.524)

44

Cheltuieli privind utilitatile

(515.316)

3

(374.186)

2

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

(3.287.878)

17

(3.750.379)

18

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

(734.667)

 

4

(892.893)

 

4

Castiguri  / Pierderi din cedarea imobilizarilor

54.669

 

-

 

Ajustarea valorii activelor curente

19.680

 

497

 

Ajustari privind provizioanele

(706.375)

 

2

500.907

 

2

Alte cheltuieli (prestatii externe, comisioane distribuitori si cheltuieli Marketing)

(2.992.299)

 

22

 

(4.601.394)

 

22

Total Cheltuieli Operationale

(18.134.459)

 

(18.218.972)

 

Rezultatul Activitatilor Operationale

2.006.405

 

2.436.365

 

Venituri financiare

54.794

 

65.941

 

Castig/pierdere privind activele financiare la valoare justa

-

 

 

34.457

 

Cheltuieli financiare

(174.535)

 

(357.101)

 

Rezultatul Financiar Net

(119.741)

 

( 256.703)

 

Rezultatul inainte de impozitare

1.886.663

 

2.179.662

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

(160.839)

 

(284.659)

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

(412.801)

 

(134.799)

 

Castiguri aferente impozitului pe profit amanat

256.895

 

40.244

 

Rezultatul din Activitati Continue

1.569.919

8

1.800.448

9

             

 

Profitul net (realizat) la 30 iunie 2018 reprezinta 8% din cifra de afaceri realizata .

 

 

2.          Raportul  semestrial la 30 iunie  2018 – versiunea  integrala  este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat in platforma IRIS) ;

 

 

B 2   Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006

 

 

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

30 iunie 2018

30 iunie 2017

 

1.

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente /Datorii curente

3,93

5,25

 

2,

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

6,37

3,75

 

3,

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,80

0,82

 

4,

Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr.zile)

Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181

116 zile

136 zile

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                     DIRECTOR FINANCIAR,

            Sorin Ion Molesag                                                                   Oana Chirila

 

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  ADMINISTRATIE,

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.