duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 04.05.2018 18:49:46

Cod IRIS: DC35F

 

 

 

 

 

 

 

A.   Raportul trimestrial  la   31 martie  2018  al Consiliului de Administratie

                       

             Data raportului:  04.05.2018

       Denumirea societatii comerciale:

       SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.  PIATRA NEAMT

 Sediul social: Piatra Neamt  str. Dumbravei nr.6,  cod 610202

 Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20  /   0233-21.60.69

 Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului :  RO 2045262

 Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991

             Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Simbol de tranzactionare: MECF.

 

1.    Sinteza indicatorilor  economico-financiare la 31 martie 2018

 

Informatiile privind situatia economico-financiara a  societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2018  sunt  prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate  la data de 31 martie 2018 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea  reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara

 Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

 

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

 

1.a.  Situatia individuala a pozitiei financiare

 

 

 

ELEMENTE DE BILANT

 

Trimestrul I  

 2018

 

        Trimestrul I  

 2017

 

Active Imobilizate total din care:

 

24.124.290

22.544.261

Imobilizari corporale

22.384.335

21.498.737

Imobilizari necorporale

131.547

579.893

Investitii imobiliare

1.608.409

465.631

Active Curente total din care:

39.409.344

40.909.438

Stocuri

15.467.564

13.603.527

Creante comerciale si alte creante

16.749.038

17.344.705

Cheltuieli inregistrate in avans

454.218

160.268

Active financiare la valoarea justa

4.108.453

3.059.453

Numerar si echivalente de numerar

2.630.072

6.741.485

TOTAL ACTIVE

63.533.635

63.453.699

Capitaluri Proprii total din care:

49.333.777

52.945.529

Capital social

23.990.846

23.990.846

Rezerve

18.728.051

19.068.435

 

ELEMENTE DE BILANT  (continuare)

 

Trimestrul I  

 2018

 

        Trimestrul I  

 2017

Rezultatul exercitiului

1.170.737

1.457.705

Rezultatul reportat

7.956.041

11.250.256

Alte elemente de capitaluri proprii

-2.511.898

-2.821.713

Total Datorii 

14.199.858

10.508.170

Datorii pe Termen Lung total  din care:

3.387.055

2.845.794

Imprumuturi pe termen lung

1.587.258

233.535

Provizion pentru pensii

268.627

226.364

Datorii privind impozitul amanat

1.531.170

2.385.895

Datorii Curente total din care:

10.812.803

7.662.376

Imprumuturi pe termen scurt

422.704

98.010

Datorii comerciale si alte datorii

9.229.936

7.168.526

Venituri inregistrate in avans

-

1.897

Provizioane

1.160.163

393.943

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

63.533.635

63.453.699

 

1.b.  Situatia individuala a rezultatului global

 

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat trimestrul I 2018  cu o cifra de afaceri de 10.747.015 lei.

 

Cifra de afaceri realizata la 31 martie  2018  este realizat 100  %  fata de BVC trimestul I 2018.

 

                              INDICATORI

Trimestrul I 

2018

Trimestrul I 

2017

Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)

10.747.015

11.758.185

Alte venituri

20.871

72.119

Venituri din variatia stocurilor

244.472

-1.400.341

Total Venituri Operationale

11.012.358

10.429.963

Cheltuieli privind stocurile

5.118.630

4.302.436

Cheltuieli privind utilitatile

277.043

211.174

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

1.760.444

1.670.595

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

 

370.941

 

446.263

Castiguri/pierderi din cedarea imobilizarilor

3.537

-

Ajustarea valorii activelor curente

13.628

233

Ajustari privind provizioanele

613.421

183.438

Alte cheltuieli

1.244.696

2.107.727

Total Cheltuieli Operationale

9.368.010

8.554.524

Rezultatul Activitatilor Operationale

1.644.348

1.875.439

Venituri financiare

29.041

40.985

Cheltuieli financiare

82.147

180.600

Rezultatul Financiar Net

-53.106

-139.615

Rezultatul inainte de impozitare

1.591.241

1.735.824

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

347.744

241.581

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

238.083

47.941

Castiguri aferente  impozitului pe profit amanat

165.323

11.403

Rezultatul din Activitati Continue (Profitul net)

1.170.737

1.457.705

 

Profitul net  la 31 martie 2018 reprezinta  11% din cifra de afaceri realizata .

 

2.          Raportul  trimestrial la 31 martie  2018 – versiunea  integrala  este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) 

 

 

B 2   Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006

 

 

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

31

 Martie

2018

31

 Martie

2017

1.Indicatorul lichiditatii curente                

 

Active curente/

Datorii curente

 

 

 

4,04

 

 

5,61

2.Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat/

Capital propriu x 100

 

 

6,32

 

 

4,95

3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/

Active imobilizate

 

0,45

0,52

4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti

 ( nr. zile)

Sold mediu creante comerciale nete/

Cifra de afaceri x 90

 

109 zile

133 zile

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                     DIRECTOR FINANCIAR,

            Molesag Ion Sorin                                                                   Gabriela Marian

 

 

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  ADMINISTRATIE,

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.