marți | 05 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA - NCHI

Neintrunire cvorum AGAE 04.10.2018

Data Publicare: 04.10.2018 15:29:26

Cod IRIS: 6C8FE

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 04.10.2018

Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264532015 / 532176

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015

C.U.I. 34312520

Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.

 

Eveniment important de raportat:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, capital social: 8.580.114 lei, convocata prin Convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial nr. 3365/03.09.2018 si in ziarul local “Monitorul de Cluj” din data de 03.09.2018, pentru data de 04.10.2018, la sediul societatii, la ora 12:00, la prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 24.09.2018, este nestatutara la prima convocare datorita neintrunirii cvorumului de prezenta.

Prezenta actionarilor a fost de 0,5537 % din capitalul social al societatii si 0,5537 % din totalul drepturilor de vot.

A doua convocare este stabilita pentru data de 05.10.2018.

                                                                             

                                                                                         

                                                                              Presedinte Consiliul de Administratie,

                                                                                          dl. PITIC MIHAI DAN

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.