miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NOROFERT - NRF

Decizie CA de majorare a capitalului social SOP 2022

Data Publicare: 14.11.2023 18:07:03

Cod IRIS: 30B92

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT 36/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

14.11.2023

Denumirea societatii

NOROFERT S.A.

Sediul social

Bucuresti, Str. Lt. Av. Serban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 si 2, sector 1

Telefon

0753 157 858

Email

investitori@norofert.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/4222/2000

Cod unic de inregistrare

12972762

Capital social subscris si varsat

6.859.152 lei

Numar de actiuni

17.147.880

Piata de tranzactionare

Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF

Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Decizie CA de majorare a capitalului social – SOP 2022

Conducerea Norofert S.A., denumita in continuare Compania, informeaza piata cu privire la faptul ca, in urma sedintei din data de 14.11.2023, Consiliul de Administratie a decis majorarea capitalului social al Companiei, in conformitate cu hotararile Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor Companiei din data de 24.11.2020 si 11.11.2022.

Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu suma de 93.334 lei, valoare nominala, prin emiterea unui numar de 233.335 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,4 lei per actiune, astfel incat, actiunile nou emise sa fie oferite direct beneficiarilor eligibili, conform SOP, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 11.11.2022.

De la momentul listarii pe Piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, respectiv 03.03.2020, Norofert nu a folosit pana in prezent niciun program de alocare, acesta fiind primul program de fidelizare a angajatilor cheie ai Companiei, aprobat pentru perioada 2022 cu decontare in anul 2023. La momentul redactarii acestui raport curent, Compania nu mai are aprobat un alt SOP, decizia de implementare a altui program urmand a fi supusa pentru aprobarea actionarilor Companiei, la o data ulterioara, dupa caz.

Aceasta operatiune se va deconta prin intermediul majorarii de capital social mentionata anterior, fara a folosi astfel din resursele de numerar ale Companiei si a pune presiune pe cash.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata prezentului raport curent.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NOROFERT S.A.

 NR. 41 din 14.11.2023

 

Consiliul de Administratie al NOROFERT S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 si 2, avand C.U.I. 12972762 si nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4222/2000, compus din:

 

·         POPESCU VLAD ANDREI  [date cu caracter personal] - in calitate de Presedinte CA;

·         CRISTESCU ALEXANDRU VICTOR [date cu caracter personal] -  in calitate de Membru CA;

·         ALEXE MARIAN MARIUS [date cu caracter personal] - in calitate de Membru CA;
 

AVAND IN VEDERE CA:

 

La data de 24.11.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei, prin Hotararea AGEA din 24.11.2020, articol 4, publicata in Monitorul Oficial nr. 230 din data 20.01.2021, Consiliul de Administratie a fost autorizat sa majoreze capitalul social al Companiei, cu posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor Companiei, prin mai multe operatiuni, pentru o perioada de 3 ani, in limita sumei de 802.394 lei, respectiv 2.005.985 actiuni cu o valoare nominala de 0,4lei/actiune, cu scopul printre altele, derularii programelor de stimulare si fidelizare a angajatilor si persoanelor cheie.

 

La data de 11.11.2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei, prin Hotararea AGEA nr. 1 din 11.11.2022, a aprobat programul de stock option plan (SOP) pentru perioada 2022 – 2023, prin care, conducerea si angajatii Companiei Norofert S.A. pot sa-si exercite optiunea de a primi cu titlu gratuit un numar de actiuni emise de Companie, care sa reprezinte echivalentul valoric, la cursul din data emiterii, al sumei de 1.490.000 lei in baza notei fundamentale, conform programului propus de Consiliul de Administratie, pentru remunerarea angajatilor si administratorilor, avand in vedere conditia ca acestia sa aiba o continuitate in functie de minim un an de la data adunarii generale extraordinare.

 

Din cele 19 persoane incluse initial in programul de stimulare si fidelizare mentionat mai sus, in urma analizei tuturor indicatorilor de performanta, s-a decis ca 16 persoane au fost eligibile iar acestea si-au exercitat optiunea de a primi actiuni, rezultand o creanta certa, lichida si exigibila de 1.360.000 lei pentru programul de stimulare si fidelizare 2022-2023 (SOP). Pretul de subscriere, media ponderata pe 12 luni anterior acestei decizii, pentru majorarea de capital social aferenta programului de stimulare si fidelizare 2022-2023, conform art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018 este de 5,82852952 lei/actiune.

 

Consiliul de Administratie al Companiei, intrunit astazi, 14.11.2023, fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor, cu unanimitate:

 

DECIDE

 

Art. 1.  Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu suma de 93.334 lei (valoare nominala) prin emiterea unui numar de 233.335 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,4 lei per actiune, astfel incat, actiunile nou emise sa fie oferite direct pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale beneficiarilor programului de stimulare si fidelizare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 11.11.2022.

 

Din analiza cerintelor programului, rezulta o creanta totala de 1.360.000 lei, conform art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018 pretul de subscriere este de 5,82852952 lei/actiune compus din 0,4 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala, iar suma de 1.266.665,94 lei fiind prima de emisiune.

 

Actiunile nou emise se vor distribui catre urmatorii beneficiari direct salariati si administratori, care si-au exercitat drepturile de optiuni, conform notei fundamentale care face parte din hotararea sus mentionata:

 

Functie

Drepturi de optiuni in valoare totala (lei)

Nr. actiuni cuvenite

Valoare aferenta capital social (lei)

Popescu Vlad Andrei

300.000

51.471

20.588,4

Alexe Marius Marian

250.000

42.892

17.156,8

Cristescu Alexandru Victor

250.000

42.892

17.156,8

Fulga Mircea Sandu

250.000

42.892

17.156,8

Sandu Andrei Marius

40.000

6.863

2.745,2

Valean George Eugen

40.000

6.863

2.745,2

Florea Daniel Marius

10.000

1.716

686,4

Matei Alexandru

10.000

1.716

686,4

Tabacu Daniel Augustin

40.000

6.863

2.745,2

Visu Alexandra Florentina

30.000

5.147

2058,8

Anton Filofteia

30.000

5.147

2058,8

Pasancu Mihaela

25.000

4.289

1715,6

Vasile Liviu Marian

25.000

4.289

1715,6

Ilie Robert Gabriel

10.000

1.716

686,4

Fratila Roxana Georgeta

20.000

3.432

1372,8

Corneanu Dorian Ionut

30.000

5.147

2058,8

TOTAL

1.360.000 lei

233.335 actiuni noi

93.334 lei

 

 

Art. 2. Capitalul social al Companiei este astfel majorat, de la valoarea nominala de 6.859.152 lei, pana la valoarea nominala de 6.952.486 lei, prin emisiunea unui numar de 233.335 actiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune si o valoare nominala totala de 93.334 lei.

 

Art. 3. Modificarea articolelor 7.1 si 7.2 din Actul Constitutiv al Companiei, pentru a reflecta prezenta majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:

 

„7.1 Societatea are un capital social total de 6.952.486 lei, contribuit in numerar, subscris si varsat integral.

7.2. Capitalul social este impartit in 17.381.215 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,4 lei.”

 

Versiunea actuala a Actului Constitutiv se inlocuieste cu versiunea actualizata care reflecta modificarile aprobate conform acestui articol.

 

Art. 4. Imputernicirea dl POPESCU VLAD ANDREI, [date cu caracter personal]  - in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Companiei, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice document, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Companiei, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice, document, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiune, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii prezentei decizii a Consiliului de Administratie al Companiei.

 

Art. 5. Stabilirea urmatoarelor date, valabile atat pentru prezenta decizie:

·         data de inregistrare: 14.12.2023 art. 87(1) Legea nr. 24/2017;  

·         ex-date: 13.12.2023 art. 2 alin. (2) lit.(1) din Regulamentul nr. 5/2018;

·         data platii: 15.12.2023.

 

Adoptata astazi, 14.11.2023, in 3 exemplare, in limba romana.

 

 

PRESEDINTE  CA

Popescu Vlad Andrei

MEMBRU CA

Alexe Marius Marian

MEMBRU CA

Cristescu Alexandru Victor

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.