miercuri | 04 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PROMATERIS S.A. - PPL

Hotarari AGA O & E 25.05.2023

Data Publicare: 25.05.2023 13:27:05

Cod IRIS: 0D9BD

 

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata

 

  

Data raportului: 25.05.2023

Denumirea societatii: PROMATERIS S.A.

Sediul social: Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, Romania

Telefon: 0786.083.603

Email: shares@promateris.com

Nr. Inreg. la ONRC: J23/835/2018

Cod unic de Inregistrare: 108

Capital social subscris si varsat: 2.869.749,9 lei

Numar de actiuni: 28.697.499

Piata de tranzactionare: Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C.Promateris S.A. din data de 25.05.2023 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societateasau „Prodplast”),

Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1846/24.04.2023 si in ziarul Romania Libera din data de 29.03.2023, afisat la sediul societatii cu nr.2023032802/28.03.2023 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Intrunite in sedinta legal constituita din data de 25.05.2023, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand  96,20% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, si-au desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 11.05.2023.

 

HOTARAREA

adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

 

1.       Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Raportul Anual individual al Consiliului de Administratie, pe anul 2022, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2.       Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Raportul Anual consolidat al Consiliului de Administratie, pe anul 2022.

3.       Cu majoritate de voturi (25.832.509 voturi, reprezentand 93,57 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2022.

4.       Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

 

5.       Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat  prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

6.       Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot  detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul repartizarii profitului catre surse proprii de finantare, cu urmatorii indicatori:

 

o    cifra de afaceri                                                                      152.264.494 lei

o    venituri totale                                                                      167.890.724 lei

o    cheltuieli totale                                                                   165.074.208 lei

o    profit net  1.955.172 lei

din care repartizat pentru:

o    surse proprii de finantare                                                  1.955.172lei

 

7.  Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot  detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Programul de activitate si Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023, in forma prezentata, cu urmatorii indicatori:

o    venituri totale                                                      171.699.398 lei

o    cheltuieli totale                                                   151.800.689 lei

o    rezultatul brut                                                        19.898.709 lei

o    cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie si BVC-ului, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.05.2023.

 

8.  Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot  detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

 

9. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), au luat la cunostinta cu privire la Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

 

10. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 23.06.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.06.2023 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

 

11.  Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

 

 

 

HOTARAREA

adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

 

1. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba desfiintarea punctului de lucru al Societatii din Comuna Matca, strada Principala nr. 70, magazinul nr. 1, jud. Galati, incepand cu data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

2. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba efectuarea demersurilor necesare in legatura cu reflectarea desfiintarii punctului de lucru al Societatii conform punctului 1 din hotarare.

3. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 23.06.2023 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.06.2023 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

 

4. Cu unanimitate de voturi (27.606.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

 

     Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

   Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0786.083.603 sau e-mail  shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii http://www.promateris.com, Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.

 

                  DIRECTOR GENERAL, Tudor Alexandru GEORGESCU Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.