vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PRACTIC SA Bucuresti - PRBU

Hotarari AGA O 01.03.2021

Data Publicare: 01.03.2021 13:07:23

Cod IRIS: CFC13

RAPORT CURENT

Data raportului: 01.03.2021

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23

Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat:

La data de 01.03.2021, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.

Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6541% din capitalul social al Societatii la data de referinta 16.02.2021, au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului  2021 revizuit, avand urmatorii indicatori: cifra de afaceri – 35.475.521 lei si profit net – 23.087.208 lei.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentand 92,6541%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba data de 18.03.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 17.03.2021 ca  “ex date”.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentand 92,6541%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 3 

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentand 92,6541%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

MIHAI ENE                                    

Presedinte al Consiliului de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.