vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRACTIC SA Bucuresti - PRBU

Hotarari AGA O & E 04.04.2018

Data Publicare: 05.04.2018 9:45:13

Cod IRIS: B0B22

RAPORT CURENT

 

Data raportului: 05.04.2018

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23

                        Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 04.04.2018, ora 11.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 12.00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.

 

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionarii reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 23.03.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2017 compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

 

Hotararea 1 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 in baza raportului intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba repartizarea  profitului curent in suma de 30.491.068 lei, dupa cum urmeaza :

(i)     727.690 lei constituire rezerva legala;

(ii)    4.617 lei constituire alte rezerve legale pentru profitul reinvestit;

(iii)  29.758.761 lei – dividende, cu o valoare a dividendului brut/actiune de 50,10 lei.

 

 

 

Hotararea 3 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba ca, incepand cu data de 01.04.2018, indemnizatia lunara cuvenita administratorilor Societatii  sa fie in suma de 1.800 Euro brut.

 

Hotararea 4 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

 

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba acordarea de prime profesionale si bonus de performanta  aferente anului 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

-          pentru personalul angajat al Societatii, prime profesionale in valoare totala de 187.053 lei, cost total angajator;

-          pentru directorul general al Societatii, un bonus de performanta (onorariu variabil) in cuantumul maxim prevazut in contractul pentru prestarea serviciilor de management incheiat la data de 01.09.2012.

 

Hotararea 5 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii aproba data de 24.04.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 23.04.2018 ca  “ex date”

Hotararea 6 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de 11.05.2018 ca data de plata a dividendelor.

 

Hotararea 7 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 8

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

Hotararea 8 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionarii reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 23.03.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, Bdul 1 Mai nr.15, bl.C3, parter, sector 6, identificat cu numar cadastral 222087-C1-U15.

 

Hotararea 1 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba data de 24.04.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 23.04.2018 ca  “ex date”.

 

Hotararea 2 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

 

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210%  din capitalul social al Societatii,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

 

 

 

____________________                                         

MIHAI ENE                                    

Presedinte al Consiliului de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.