vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRACTIC SA Bucuresti - PRBU

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 20.08.2018 15:05:29

Cod IRIS: 830F0

Raport semestrul I 2018

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 5/2018

 

 

Data raportului: 20.08.2018

 

 

 

S.C.  PRACTIC  S.A.

 

Sediul social: Bucuresti, Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1

Numar telefon/fax: 021/315.09.55 / 316.78.15

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului: J40/611/1991

Codul unic de inregistrare la ORC si inregistrat fiscal: RO 2774512

Caracteristicile principale  ale valorilor mobiliare emise:

-          593.959 actiuni dematerializate cu valoarea nominala de 69 RON/actiune, simbol PRBU

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: - ATS/ AeRO

 

 

 

I.                   Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30.06.2018

 

   Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Practic S.A. sunt prezentate in Raportarea contabila intocmita la 30.06.2018  in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare si cu OMFP 2531/2018 privind raportarea contabila la 30.06.2018.

    Moneda de raportare este leul.

 

 1.1 Structura si evolutia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii comparativ cu perioada similara a exercitiului financiar anterior se prezinta astfel:

Denumirea elementului

Sold la 30.06.2018 (lei)

Sold la 30.06.2017 (lei)

Active imobilizate, din care:

418.848.777

422.651.396

  constructii si terenuri (inv imob)

369.971.068

373.851.616

   imobilizari financiare

48.638.834

48.632.705

Active circulante

11.216.362

18.891.581

    decontari intre entitatile afiliate (dividende de incasat)

1.683.251

1.915.501

      creante curente de incasat

556.087

502.471

Cheltuieli in avans

112.431

88.000

Datorii pe termen scurt, din care:

9.952.320

10.122.035

        credit bancar si dobanzi de achitat in urmatoarele 12 luni

4.734.963

4.628.465

     dividende de plata catre actionari

2.958.877

2.387.175

       obligatii catre salariati, bugetul de stat, al asigurarilor sociale

1.487.732

2.336.781

Datorii pe termen lung, din care:

31.002.989

34.907.423

      credit bancar de achitat intr-o perioada cuprinsa intre 1-5 ani

29.314.460

33.249.008

Provizioane

1.000.666

1.008.206

Venituri in avans

2.462.611

2.408.809

Capitalul social subscris si varsat

40.983.171

40.983.171

Rezerve din reevaluare

295.641.477

299.476.079

Rezerve

8.560.224

7.827.917

Rezultat reportat

26.735.987

22.901.385

Rezultat curent

13.838.125

21.995.952

Total capitaluri proprii

385.758.984

393.184.504

 

Investitiile imobiliare au o pondere semnificativa in totalul activelor societatii, reprezentand baza materiala necesara desfasurarii activitatii de baza a acesteia, respectiv inchirierea de spatii comerciale si imobile de birouri.

 1.2      Contul de profit si pierderi se prezinta in structura astfel:

    

Denumirea elementului

Sem I 2018 (lei)

Sem I 2017 (lei)

Total venituri din exploatare

17.735.844

20.562.174

Total cheltuieli de exploatare

5.934.893

9.958.026

Profit din exploatare

11.800.951

10.604.148

Total venituri financiare

4.909.903

15.098.421

Total cheltuieli financiare

827.999

910.324

Profit financiar

4.081.904

14.188.097

Profit brut

15.882.855

24.792.245

Impozit pe profit

2.044.730

2.796.293

Profit net

13.838.125

21.995.952

 

Cifra de afaceri inregistrata la 30.06.2018 a crescut usor fata de 30.06.2017, cu 2,72%, respectiv in suma de 465.726 lei , ca urmare a renegocierii unor contracte de inchiriere la tarife mai mari decat in perioada anterioara , precum si a incheierii unor contracte de inchiriere noi.

Profitul brut a fost la 30.06.2018 in valoare de  15.882.855 lei , in scadere cu 35,94% fata de perioada similara a anului 2017 , respectiv cu 8.909.390 lei,  in principal ca urmare a scaderii profitului financiar.

 

II.                Sinteza indicatorilor de performanta:

 

Denumire indicator

Formula de calcul

Valoarea la 30.06.2018

Valoarea la 30.06.2017

Rata lichiditatii generale (curente)

Active curente/ datorii curente

1,15 ori

1,51 ori

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

8,83%

9,63%

Durata de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 180

9,29 zile

8,45 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,04 ori

0,04 ori

Rata profitului net

Profit net/ cifra de afaceri

78,66%

128,43%

 

 

III.              Raportul semestrial intocmit  la 30.06.2018 – versiunea integrala – se regaseste pe website-ul societatii (www.practicsa.ro) si in link-ul de mai jos (document pdf. atasat pe platforma BVB- IRIS).

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE C. A. - DIRECTOR GENERAL

 ENE   MIHAI

 

 

                                                                                        

                                                                                      

 

       DIRECTOR ECONOMIC

        IONITA CRISTINA

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.