vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Hotarari AGA O & E 9 Martie 2021

Data Publicare: 09.03.2021 18:00:14

Cod IRIS: C5265

 

 

 


RAPORT CURENT

 

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

09.03.2021

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 09.03.2021

 

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 09.03.2021 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 09.03.2021, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

 

1. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adica 80,8980% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 19,1020 din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba numirea ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Parvan nr. 2-4, sc. A, ap. 3, sector 1, CUI RO15934780, J40/15906/2003, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022,  in conformitate cu prevederile art. 47, alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale in vigoare si a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern si incheierea contractului de prestari de servicii, astfel incat sa nu fie aduse prejudicii companiei, revine societatii ROMAERO S.A. si a reprezentantilor legali ai acesteia.

 

2. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adica 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „impotriva” (adica 57,3834 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abtinere” (adica 23,5146% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. nu aproba Caietul de sarcini privind procedura de selectie a consultantului in vederea acordarii de consultanta si gestionarii procedurii de valorificare a activelor prevazute in Planul de restructurare a datoriilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr. 6/2019 si aprobat de catre ANAF prin Decizia nr. 14035282/29.10.2020.

 

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate),  A.G.O.A. aproba ex-date de 25.03.2021 si a datei de 26.03.2021 ca data de inregistrare.

 

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 09.03.2021 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 09.03.2021, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

 

1. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adica 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva” , 1.614.740 voturi „abtinere” (adica 23,5153% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba de principiu declansarea procedurii de valorificare a activelor prevazute in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare si anume imobilele identificate cu numerele cadastrale de mai jos:

1) 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren in suprafata de 6.379 mp si constructii in suprafata totala de 3.670,56 mp;

2) 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20) cu teren in suprafata de 3.622 mp si constructii in suprafata totala de 1.298 mp;

3) 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren in suprafata de 963 mp;

4) 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren in suprafata de 3.671 mp;

5) 232396 (nr. cadastral vechi 13936/575) cu teren in suprafata de 3.601 mp;

6) 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576) cu teren in suprafata de 2.101 mp;

7) 232398 (nr. cadastal vechi 13936/577) cu teren in suprafata de 1.861 mp;

8) 216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren in suprafata de 551,13 mp si constructii in suprafata totala de 341 mp;

9) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren in suprafata de 2.133 mp si constructii in suprafata totala de 814,48 mp;

10) 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren in suprafata de 11.785 mp si constructii in suprafata totala de 4.523,44 mp;

11) 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren in suprafata de 3.065 mp si constructii in suprafata totala de 217 mp;

12) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren in suprafata de 3.208 mp si constructii in suprafata totala de 2.229 mp;

13) 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren in suprafata de 1.213 mp;

14) 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren in suprafata de 2.647 mp;

15) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren in suprafata de 109 mp;

16) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren in suprafata de 866 mp si constructii in suprafata totala de 78 mp;

17) 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren in suprafata de 212 mp;

18) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu cota indiviza 1/2 din teren in suprafata de 3.893 mp si constructii in suprafata totala de 3.893 mp;

19) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren in suprafata de 4.496 mp si constructii in suprafata totala de 4.496 mp;

20) 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2) cu teren in suprafata de 1.519 mp;

21) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren in suprafata de 1.723 mp;

22) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren in suprafata de 770 mp;

23) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren in suprafata de 2.340 mp si constructii in suprafata totala de 164 mp;

24) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren in suprafata de 1.374 mp si constructii in suprafata totala de 1.374 mp;

25) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren in suprafata de 320 mp;

26) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren in suprafata de 162 mp;

27) 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren in suprafata de 4.660 mp si constructii in suprafata totala de 3.638,61 mp;

28) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren in suprafata de 1.242 mp si constructii in suprafata totala de 776 mp;

29) 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu teren in suprafata de 862 mp;

30) 235141 (nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu teren in suprafata de 6.684 mp si constructii in suprafata totala de 2.966 mp;

31) 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14) cu teren in suprafata de 1.988 mp si constructii in suprafata totala de 317 mp;

32) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren in suprafata de 616 mp;

33) 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren in suprafata de 689 mp si constructii in suprafata totala de 254 mp;

34) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren in suprafata de 5.837 mp si constructii in suprafata totala de 1.138,92 mp;

35) 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren in suprafata de 8.018 mp si constructii in suprafata totala de 4.499 mp;

36) 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19) cu teren in suprafata de 2.176 mp si constructii in suprafata totala de 1.480 mp;

37) 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren in suprafata de 3.485 mp si constructii in suprafata totala de 1.150 mp;

38) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu teren in suprafata totala de 909 mp;

39) 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren in suprafata de 377 mp si constructii in suprafata totala de 332 mp;

40) 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren in suprafata de 3.056 mp si constructii in suprafata totala de 1.423 mp;

41) 235139 (nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren in suprafata de 2.417 mp si constructii in suprafata totala de 281 mp;

42) 238204 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren in suprafata de 3.949 mp si constructii in suprafata totala de 3.902 mp;

43) 238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren in suprafata de 2.769 mp si constructii in suprafata totala de 2.379 mp;

44) 235175 (nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren in suprafata de 2.344 mp si constructii in suprafata totala 2.086 mp;

45) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu teren in suprafata de 8.973 mp si constructii in suprafata totala de 8.030,55 mp;

46) 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) cu teren in suprafata de 6.105 mp si constructii in suprafata totala de 5.372 mp;

47) 232567 (nr. cadastral 2692/4/1) cu teren in suprafata de 2.399 mp si constructii in suprafata totala de 1.253 mp;

48) 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren in suprafata de 2.882 mp si constructii in suprafata totala de 2.635 mp;

49) 208970 (nr. cadastral vechi 2694/2) cu teren in suprafata de 2.406 mp si constructii in suprafata totala de 4.086,11 mp.

Valorificarea fiecarui activ va fi supusa aprobarii A.G.E.A. si altor aprobari necesare prevazute de legislatia in vigoare si va fi insotita de note de fundamentare in care vor fi indicate clar destinatia sumelor obtinute prin valorificare, respectiv indicarea in concret a investitiilor ce urmeaza a fi realizate, activitatile ce urmeaza a fi finantate, etc., precum si o proiectie clara a bugetului de venituri si cheltuieli si proiectii de flux de numerar, ulterioare valorificarii activelor.

Sumele obtinute din valorificarea activelor vor fi utilizate de societate in ordinea prevazuta expres de lege si de Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare.

2.       A.G.E.A.  ia act de Calendarul de implementare a masurilor prevazute in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare ale societatii, aprobat in conditiile O.G. nr. 6/2019 si solicita conducerii executive si administrative refacerea calendarului de implementare a masurilor prevazute in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare cu stabilirea unor termene calendaristice concrete si prezentarea responsabililor din cadrul structurilor decizionale ale societatii, implicati in implementarea masurilor respective.

Au fost inregistrate  1.311.691 voturi „pentru”, 47 voturi „impotriva”, 1.614.693 voturi „abtinere.

3.    Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba ex-date de 25.03.2021 si data de 26.03.2021 ca data de inregistrare.

4.    Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

 

Presedintele C.A.

 

________________________

Viorel-Dan DOBRA

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.