vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SINATEX SA BUCURESTI - SINA

Convocare AGAO 17.03.2021

Data Publicare: 10.02.2021 13:16:21

Cod IRIS: 12215

RAPORT  CURENT

Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

 

 

 

DATA RAPORTULUI          10.02.2021

STR.POPA NAN, NR.82,

SECTOR 2, BUCURESTI

TEL:0213216092/0213216288

J40/156/1991

CUI  574

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :1.260.707,50 LEI

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB  -  AeRO

 

EVENIMENT  DE  RAPORTAT:

 

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul  in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata  la Oficiul  Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574,intrunuit in data de 10.02.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,a hotarat

                        Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Pentru data de 17/18.03.2021, ora 11,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de  03.03.2021 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

1.Numire auditor financiar pentru exercitiul financiar al anilor : 2020 , 2021;

 

2. Aprobarea datei de 15.04.2021 ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017;

 

3. Aprobarea datei de 14.04.2021 ca data “ex date”;

 

4. Imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A  precum documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro -informatii si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala extraordinara, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

            Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, sinatex sa, in format intrebare-raspuns.

            In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal.

            Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  DIN DATA DE 17/18.03.2021.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri  speciale sau imputerniciri  generale in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018,sau pot vota prin corespondenta .

Avand in vedere: restrictiile impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19;  a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si a masurilor de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, SC SINATEX SA recomanda in mod expres actionarilor sai  sa utilizeze cu precadere votarea prin corespondenta.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala  si Imputernicirea generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau pe email – sinatex.ro@gmail.com pana la data de 16.03.2021.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.   

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA DIN 17/18.03.2021”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.sinatex.ro

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incit sa fie primit de societate cu minim 24 ore inainte de AGOA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 17/18.03.2021”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de  18.03.2021  in acelasi loc si la aceeasi ora.

                            

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                        Bies Johan David

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.